Nord for Hørsholm Centrum, nær Kokkedal Station, ligger et af Hørsholms få store boligbyggerier, Ådalsparken, opført af Hørsholms Almene Boligselskab. Ådalsparken er tegnet af Juul Møller & Erik Korshagen og opført i årene 1968‑71. Komplekset består af flere bygningskroppe i beton; den største blok på ni etager har to blokke på fem etager tilføjet vinkelret herpå. En mindre blok på blot en etage ligger også på området, hvor der bl.a. er supermarked og beboerhotel. I 2013 fik byggeriet tilføjet 40 tagboliger. I området ligger også Kokkedal Kirke.

Videre læsning

Læs mere om Hørsholms arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links