Det centrale Ålsgårde, 2017. Byen ligger ud til Øresund, hvor Nordre Strandvej fører mod Helsingør ca. 6 km mod sydøst. Ålsgårde Station ligger på Ålsgårde Stationsvej og betjener Hornbækbanen. I forlængelse af stationen ligger Ålsgårdecentret med byens dagligvarehandel. Hellebækskolen ligger i byens sydøstlige udkant ved Skåninge Dam og den nordlige del af Hammermølle Skov. Umiddelbart nord for skolen ligger Hellebæk Kirke.
.
Villaerne på Nordre Strandvej i Ålsgårde ligger attraktivt langs Øresundskysten. Den resterende del af bysamfundet, der i dag er sammenvokset med Hellebæk, ligger bag den høje bevoksede kystskrænt.
.

Ålsgårde indgår i en langstrakt, sammenhængende bebyggelse af forstranden mellem Julebæk og Hornbæk Plantage. Bebyggelsen omfatter Hellebæk, Ålsgårde, Boderne og Ellekilde. Selve Ålsgårde ligger ved Øresund 6 km nordvest for Helsingør. Den ca. 30 m høje og stejle kystskrænt fra stenalderen er bevokset; kysten beskyttes af høfder og bølgebrydere. Fra 1500-tallet blev vandkraften fra det højtliggende bagland udnyttet til en række industrier, hvis bygninger til dels er bevaret i Hellebæk. Jernbanen til Hornbæk har station 500 m fra stranden; med den fulgte villabebyggelse langs Nordre Strandvej. Bag skrænten ligger boligkvarterer fra især 1960‑80 med parcel-, række- samt enkelte stokhuse.

Betydning af bynavnet Ålsgårde

Ældste belæg på navnet Ålsgårde findes i en kilde fra 1582, hvor formen er Alskaar. Yngre kildeformer er fx 1588‑89 Alschaer, 1613 Aalsgaardtt og 1688 Aalsgaard. Forleddet er dyrebetegnelsen, substantivet ål. Efterleddet er substantivet skår i betydningen »snæver fordybning eller indskæring (i landskabet)«. Navnet er sekundært overført til bebyggelsen, og efterleddet er allerede omkring år 1600 omtolket og omdannet til substantivet gård.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links