Ålvand Klithede er et stort sammenhængende klitområde øst for Vorupør og syd for Tvorup Klitplantage. Området er rigt på næringsfattige småsøer, der omkranses af iøjnefaldende parabelklitter.

Søerne og de fugtige klitlavninger er voksested for en lang række sjældne planter som storlæbet blærerod, tvepibet lobelie, hjertelæbe, sortgrøn og gulgrøn brasenføde, pilledrager, krybende ranunkel og fin bunke. Også den sjældne dagsommerfugl ensianblåfugl har de helt rette forhold i dette fugtige, næringsfattige og sandede levested. Fuglelivet er rigt, og både trane og tinksmed yngler i området. Odder findes også på klitheden, ligesom der er en stor bestand af krondyr.

Af hensyn til de sjældne ynglefugle er der færdselsforbud i det meste af Ålvand Klithede i fuglenes yngleperiode fra d. 1. april til d. 15. juli. Der er dog gode muligheder for at observere dyrene fra fugletårnet nord for heden. Også fra vandrestien, som udgår fra Faddersbøl på østsiden af Ålvand, er der flere steder en god udsigt til heden og dens dyreliv.

Ålvand Klithede er en del af habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet Ålvand Klithede og Førby Sø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links