Ærøskøbing, 2020. Kortet viser næsten hele Ærøskøbing. Den gamle bydel er bestemt af trekanten Vestergade, Søndergade og Nørregade-Smedegade, og den ligger ud til havnefronten med færgeleje og dagligvarehandel. Vest for Vestre Allé er den nye bydel vokset frem med boliger, rådhus, stadion og sundhedshus samt et demensplejehjem. Den nordlige havn er til lystbåde.
.
Vestergade udgør sammen med Søndergade, Gyden og Brogade det område, hvor størstedelen af Ærøskøbings handels-, café- og restaurationsliv udfolder sig. Det pittoreske område, der er en del af et større med brostensbelagte gader og velbevarede huse, ligger umiddelbart bag havnen og tiltrækker især i sommermånederne mange besøgende.
.

Ærøskøbing har en befolkning på 942 og et areal på 0,8 km2. Byen ligger omtrent midt på Ærøs nordkyst, 23 km sydvest for Svendborg, som den har færgeforbindelse til. Den dybe rende Møllegab leder ind til havnen, som ligger godt beskyttet af odden Urehoved med fin sandstrand samt af Dejrø og Ommelshoved. Syd for byen rejser morænelandet sig til en 34 m høj bakke, kronet af en hollandsk vindmølle.

Ærøskøbing rummer et særdeles velbevaret miljø af brostensbelagte gader og småpladser, kantet af farverige småborgerhuse fra 1700- og 1800-tallet. Indbyggertallet er faldet siden midten af 1800-tallet. Mod vest blev der dog opført parcelhuse omkring 1970 og senere også et par rækkehusbebyggelser. Efter år 2000 nåede folketallet for første gang siden 1700-tallet ned under 1.000 indbyggere, og der er det forblevet, uanfægtet af den kommunale administrations tilstedeværelse i byen både før og efter Strukturreformen i 2007.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ærøskøbing er fra 1442, hvor den nedertyske form koppinghe optræder. I senere belæg findes danske former som Errekøpinghe (1476) og Erres kiøbingh (*1522). Lokalt kan udtalen være [æreskøwen] eller bare [køwen]. Navnet er sammensat af ønavnet Ærø og substantivet købing, som betyder »handelsplads«. Navnet betyder således »handelspladsen på Ærø«. Et ældre navn på Ærøskøbing er Visby, som findes i en kilde fra 1398, hvor formen Wysby optræder.

Mere om stednavne i kommune

Ærøskøbings byvåben.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Ærø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer