5071
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372910
Sted- og lokalitetsnummer
050605-9
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Højerup, umatr. kirkegårdsareal. Højerup gamle kirke og kirkegård Fredningen omfatter ruinen af Højerup gamle kirke og den om- kringliggende kirkegård. Fredningsgrænsen går langs kirke- gårdsmurens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1955
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1974
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIntet af bemærke. Kirken dog kun besigtiget overfladisk. Bevoksning: 1980: Græs
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - KUAS, Fortidsminder
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links