306 oversigt. Set fra VNV.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382528
Sted- og lokalitetsnummer
050707-32
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Hospital, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1400 e.Kr. - 1803 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helligåndshusets kirke Ruinerne af Helligåndshusets middelalderlige kirke er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 246a og 246d Næstved bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1803
Registrering via historisk dokumentation - Næstved Museum
1927
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1955
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1982
Museal udgravning - Næstved Museum
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af Helligåndshusets middelalderlige kirke er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 246a og 246d Næstved bygrunde.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Næstved Museum
2003
Museal prøvegravningVed mindre gravning øst for Helligåndshuset påvistes fundamenter af bygningen, der tidligere har stået i forlængelse af husets østgavl. Den syldstensatte bygning må være nedrevet forud for 16-1700 tallet og kan dermed have indgået i det middelalderlige Helligåndsanlæg. Bygningen kan lige så sandsynligt være opført i 15-1600 tallet, da Helligåndshuset endnu blev benyttet som hospital.
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links