Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140841
Sted- og lokalitetsnummer
120809-103
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 1b og 2a af Overlade: ruin i skel til Overlade matr.nr. 1a Tingl.: 18/10 1922, hertil lagt kopi af deklaration af 14/6 1964 Vitskøl klosterkirkes ruiner Det fredede areal begrænses mod sydøst, øst og nordøst af den opkastede vold og på de øvrige sider af den nedlagte Bjørns- holms Kirkegaard. Fredningen omfatter også den i 1916 nedlagte Bjørnsholm kirke, der danner hovedgårdens nordfløj. Ejeren forpligter sig til ikke uden Nationalmuseets samtykke at foretage nogen ændring af dennes indre eller ydre udseende. Ingen del af bygningen må uden museets tilladelse anvendes til praktisk brug, hvorimod ejeren frit kan benytte eller udlåne det tidligere kirkerum til møder af kirkelig, national eller folkelig karakter.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal udgravning - Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen
1922
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1961
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1992
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af murværk og udførelse af nu murkroneafdækning.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links