7032 oversigt. Set fra V.
.
9889 oversigt og øst-ende. Set fra Ø.
.
9904 vest-ende og gravsten inde. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
372517
Sted- og lokalitetsnummer
040507-51
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14 juli 1921: Vredsløse kirkes ruin. Ruinen består af mure af skib og tårn i øst-vest, med sam- let ydre længde af 24 m, bredde 7 m. Murene der er opført af rå og kløvet kamp - tårnet med enkelte mursten - står i en højde over jorden af 0,5 m østligst, 0,75 m midterst og i tårnet mod vest af 1,70 m. Murtykkelsen er 1 m, i ski- bets vestmur og i tårnet dog fra 1,25 til 1,40 m. Skibet har 15 m fra østgavlen døråbningerne med flade trinsten. Udenfor søndre dør har sydmuren 2 fremspring, som er rester af våbenhuset, for det vestlige fremsprings vedkommende til- lige af tårntrappe. Fredningen omfatter hele ruinen og et 2 m bredt bælte deromkring. Tingl.: 26 november 1982: Vredsløse kirkeruin. Fredningen omfatter begge matrikelnumre i deres helhed, idet krikegården, hvorpå kirkeruinen ligger, også er beskyttet i henhold til naturfredningslovens p. 48, stk 1. Kirkegården er omgivet af et stendige, som er ca. 1 - 1,25 m højt. Det fredede areal, som er græsklædt med enkelte buske, og bevoksning af træer langs diget, måler ca. 38 m nord.sydlig retning og ca. 62-65 m i øst-vestlig retning. Matr.nr. 26: Vredsløse kirkes ruin. I skellet til Vredsløse by, matr.nr. 10b.

Undersøgelseshistorie

1921
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1954
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1982
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Næstved Museum
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat ca 1,5 m øst for ruinen.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links