Gravplads set mod syd
.
Gravplads set mod vest
.
Monument
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41067
Sted- og lokalitetsnummer
210304-114
Anlæg
Ødekirkegård, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1915 e.Kr.); Krigergrav, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1915 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4106:7 Ødekirkegård/krigergrave. Kirkegården er beliggende på et ca. 55 x 30 m stort areal og er mod nord og øst afgrænset af et 0,6 m bredt og 0,75 m højt stendige. Mod syd og vest er anlægget afgrænset af en lav jordvold. I nord- og vestsiden er indsat en jernlåge. Gravpladsen rummer krigergravene for 68 franske, belgiske og russiske krigsfanger fra Løgumkloster krigsfangelejr. Gravene er markeret med ens udseende støbte, grå cementkors på ca. 0,6 x 0,3 x 0,11 m. På forsiden af korsene ses indskrifter med soldaternes nationalitet, navn, regiment og dødsdag. På den vestligste del af gravpladsen står cementkorsene i tre lange rækker, som er markeret med små marksten. Mod vest er fire grave, som hver er markeret med små marksten. Vest for gravene er opstillet et fælles monument i form af en 2,30 m høj obelisk, som er opstillet på et ca. 1 x 1 m stort postament, stående på en lav sokkel. Øverst er obelisken udsmykket med en fjerprydet hjelm. På monumentets vestside ses en vinget kvindeskikkelse, som holder en laurbærkrans over sit hoved. På østsiden er indhugget en indskrift på dansk under et lille indridset kors: Til/minde/om/soldater/døde/i lejren/ved/ Løgumkloster/forinden/de allieredes sejr/ På postamentet ses to krydsede sværd og på soklen står: Genrejst af danske.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Gravplads for 68 franske, belgiske og russiske krigsfanger fra den nærliggende Løgumkloster krigsfange lejr. Arealet måler ca. 55x30 meter og er mod nord og øst afgrænset af et 0,6x0,75 m stort stendige og mod syd og vest af lave jordvolde. Mod nord i stendiget er en jernlåge og en tilsvarende jernlåge mod vest. På de østligste 28 meter ligger gravene, som alle er markeret med ens støbte grå cementkors ca. 60x30x11 cm store. På forsiden af korsene ses 4 linjer lange indskrifter med soldaternes nationalitet, navn, regiment og dødsdag. På den vestligste del af gravpladsen står cementkorsene i 3 lange rækker, som er markeret med små marksten. Mod vest er 4 grave, som hver i sær er markeret med små marksten. Vest for gravene er opstillet et fælles monument i form af en 2,30 meter høj obelisk, som er opstillet på et ca. 1x1 meter stort postament, stående på en lav sokkel. Øverst er obelisken udsmykket med en fjerprydet hjelm. På monumentets vestside ses en vinget kvindeskikkelse, som holder en laurbærkrans over sit hoved. På østsiden er indhugget en indskrift på dansk under et lille indridset kors: Til/minde/om/soldater/døde/i lejren/ved/ Løgumkloster/forinden/de allieredes sejr/ På postamentet ses to krydsede sværd og på soklen står: Genrejst af danske. På nordsiden er indhugget en indskrift på fransk under et lille indridset kors: Aux/soldats/décéde/au camps/de/Løgumkloster/avant/la victoire/liberatrice/des/armées allieées På postamentet ses to krydsede sværd og på soklen står: Construit par les danois. På sydsiden er indhugget en tilsvarende 10 linjer lang indskrift på russisk med russiske bogstaver under lille kors. På postamentet ses to krydsede sværd, og på soklen en russisk indskrift. Lejren blev oprettet kort efter 1915 og kunne rumme ca. 2.000 fanger. I marts udbrød der en plettyfus-epidemi i lejren. 71 krigsfanger og lejrens tyske læge døde, før sygdommen blev bragt under kontrol. Lægen blev begravet på kirkegården i Løgumkloster, men fangerne blev begravet i et lille privatejet skovstykke lige vest for lejren. Oprindeligt blev der gravlagt 70 krigsfanger, men efter krigen blev to af dem ført hjem. Til gengæld gravlagdes i 1960’erne to tidligere krigsfanger, som var blevet i Sønderjylland. I sensommeren 1915 rejste fangerne en obelisk i cement, tegnet af en fransk krigsfange. Gravene var til at begynde med markerede med trækors, men de blev formodentlig udskiftet med de eksisterende cementsten før Genforeningen. Fangernes obelisk forvitrede meget hurtigt. Det nuværende monument blev indviet 15. juni 1923 og er tegnet af arkitekt Arne Finsen. Det er i vidt omfang udformet som det oprindelige, og bærer et relief af sejrsgudinden Victoria.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links