Ødekirker i Aalborg Kommune

Af de syv ødekirker uden for Aalborg er kirken ved handelspladsen Sebbersund fra sen vikingetid og tidlig middelalder den mest usædvanlige. Udgravninger har blotlagt en trækirke og ca. 1.000 grave fra 1000-tallet. Kisterne var af genbrugsmaterialer, i 63 tilfælde kasserede stammebåde. Trækirken blev nedlagt i slutningen af 1000-tallet og afløst af den stenbyggede Sankt Nikolaj Kirke på det nærliggende Sankt Nikolaj Bjerg. Denne kirke blev nedlagt efter Reformationen, og Sebberkloster ombygget til sognekirke. Efter en opmåling af Sankt Nikolaj kirketomt i 1880 blev fundamenter fjernet.

Lundgårde Ødekirke i Farstrup Sogn kunne stadig i 1885 ses i terrænet. I dag er området dækket med skov, og placeringen er usikker. Også Mjels i Ferslev Sogn er jorddækket, og begge er formentlig nedlagt i 1300-tallet som følge af landbrugskrise og pest. Gug i Sønder Tranders Sogn, der indtil midten af 1500-tallet var eget sogn, kan også kun omtrentligt placeres. Herudover blev Torderup i Gunderup Sogn, som nævnes sidste gang i 1662, formentlig nedbrudt i 1700-tallet. Øster Hassing Gamle Kirke blev nedrevet i 1880 pga. dårlig stand, og den nye opført 1 km mod øst ved Øster Hassing bys nuværende placering. Kirkegården er bevaret, og tomten markeret med hække.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ødekirker

Eksterne links