En grønbenet rørhøne lister ind og ud mellem tagrørene, hvor den trods en skrigrød pandeblis og højgul næbspids lever et liv i al ubemærkethed. Rørhønen findes i hele i landet, men har sine største bestande i Utterslev Mose og Vejlerne samt i Donssøerne i Kolding Kommune. På trods af sin almindelighed er den grønbenede rørhøne en forholdsvis ny indvandrer i Danmark; den dukkede op i 1865, men først i 1930'erne begyndte den for alvor at brede sig ud over landet.
.
Med sin græsklædte ryg bryder Mågeøen den åbne vandflade midt i Nørresø. Beliggenheden langt fra land betyder, at den næsten cirkelrunde ø stort set er fri for rovdyr, hvilket har gjort den til et vigtigt ynglested for en række forskellige fugle. Eksempelvis husede øen tidligere en hættemågekoloni på ca. 2.500 par. Hættemågerne er siden forsvundet og erstattet af mere end 100 par sølvmåger.
.

Op til byen Ødis, nogenlunde midt i mellem Vamdrup og Christiansfeld, ligger den lavvandede Ødis Sø. Den 26 ha store sø og de omkringliggende enge er et genskabt naturområde, som så dagens lys i 2003.

Allerede i 1700-tallet blev engområdet ved Ødis delvis afvandet. Det blev dog først forsøgt opdyrket i årene 1941‑50, hvor man med betydelig støtte fra Statens Landvindingsudvalg fik rørlagt Søbækken og derved tørret arealet mere ud. Resultatet var dog utilfredsstillende, og fra 1980 opstod der lokalt et ønske om at genskabe en sø i området. Projektet blev realiseret som et Vandmiljøplan II-projekt, hvor søen og engene skulle bidrage til at optage en del af det kvælstof, som udvaskes fra de omkringliggende landbrugsarealer.

I dag er Ødis Sø en vigtig fuglelokalitet, og især i vinterhalvåret kan andefugle samle sig på søen i meget stort antal. Desuden er søen blevet et populært rekreativt område med stier, p-plads, fugletårn og cirkelbro.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande