Befolkning og areal i Varde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.
Erik Nyholms keramiske skulptur Vi løfter i flok fra 1982 på Torvet i Ølgod er tredelt. Den nederste del ser ud til at bøje let, men den holder. Og den øverste del kan svaje, fordi de to nederste bærer.
.
Befolkningsudviklingen i Ølgod 1921‑2019.
.
Det centrale Ølgod, 2019. Hovedgaden er Storegade, der løber gennem byens centrum og forbinder Vestergade med Østerbro. I Vestergade ligger Kulturhuset, som huser byens bibliotek, bymuseum og lokalarkiv. Det åbne og rummelige Torvet ligger lidt sydligere. Jernbanen krydser Storegade i niveau og adskiller bymidten og erhvervsområderne på sin vej til stationen i kortets nordøstlige hjørne. Kirke, skole og idrætsanlæg ligger i vestbyen.
.

Ølgod har en befolkning på 3.860 og et areal på 2,9 km2. Byen ligger 39 km nord for Esbjerg på den ret flade Varde Bakkeø. Langs byens sydkant løber Hjedding Bæk/Agersnap Bæk, og fra dens dalbund i 30 m’s højde hæverterrænet sig til 50 m i byens nordlige del, hvor bebyggelsen afløses af Ølgod Byskov; ellers er den tidligere hede omkring byen helt opdyrket.

Hovedsagelig foregår Ølgods handel og service i området mellem kirken og stationen. Banen, der længe udgjorde byens østgrænse, kan kun passeres to steder: ad Storegade-Østerbro og Viaduktvej. Landevejen Varde-Herning blev udbygget øst for banen, og på denne side ligger et boligområde med parcelhuse samt et stort erhvervskvarter med bl.a. møbelindustri fra 1970’erne. I samme periode forøgedes vestsiden med et endnu større parcelhuskvarter syd for bycenteret, og siden er byen vokset vestpå og på det seneste også mod nordvest.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1203, hvor det optræder i formen Ølguth. I senere kilder findes det som Ølgodt (1495) og Ølguod (1610). Tolkningen af navnet er usikker. Forleddet kan være substantivet øl i den nutidige betydning, men snarere er der tale om et tilsvarende ord i en gammel betydning »alter, helligdom«. Efterleddet menes at være det samme som i Thyregod og Vorgod, sandsynligvis et gammeldansk substantiv *guth beslægtet med ordet »gud«, men i betydningen »helligt sted«. En samlet betydning af dette formentlig førkristne navn kunne dermed være »alteret på det hellige sted«, men formelt set kan den noget sjovere tolkning »gudernes øl« ikke udelukkes.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer