Ølgod Station blev indviet i 1874 og er sandsynligvis tegnet af N.P.C. Holsøe. Med sine røde teglsten og det sorte skifertag er den et typisk eksempel på de mange mindre stationer, som blev opført overalt i landet i 1800-tallets sidste del. Ølgods centrale dele, fx Storegade, Nørregade, Vestergade og Jernbanegade, er anlagt frem til 1. Verdenskrig. Karakteristisk for bybilledet er ikke mindst det 28 m høje vandtårn opført øst for banen i 1914 af Christiani & Nielsen A/S.

Ølgods bebyggelse var fra begyndelsen præget af enetages huse med butik og lejlighed. Disse er ofte senere forøget med en etage. Spor af de liberale erhvervs komme til Ølgod ses i form af større villaer opført i begyndelsen af 1900-tallet i historicistisk inspireret stil. Som en vigtig del af Ølgods modernisering ses det tidligere elektricitetsværk projekteret af S. Frichs Eftf. og indviet i 1909. Bygningen har klare arkitektoniske reminiscenser til tidens skønvirkestil. Siden 2016 har bygningen huset Ølgod Bryghus A/S.

Videre læsning

Læs mere om Ølgod

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur