Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Gennemløb set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291215
Sted- og lokalitetsnummer
170412-51
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav og matr.: Vejanlæg "C". Broen er beliggende på kommunevej 154. Ølsted bro Broen, der er opført af fint tilhugne granitsten, består af et ca. 9 m langt og ca. 6 m bredt tøndehvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over åløbets bund er ca. 2,75 m. Fra hver af de 4 hjørner udgår ca. 3 m lange fløjmure, ligeledes sat af fint tilhugne granitsten. Fløjmurens højde er størst (7 skifter) ved facaderne, hvorfra de skråner jævnt ud langs åløbet. En asfalteret vejbane fører over broen. Vejbanen er på begge sider flankeret af et rødmalet jernrækværk. Ved hver af broens 4 hjørner står på vejbanen en granitafmærkningssten. Den samlede brokonstruktions bredde er ca. 9,5 m. Broen er beliggende på kommunevej 154. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, rækværket samt de 4 vejafmærkningssten, hvorimod den moderne vejbane ikke er berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ølsted Bro". Som fritekst. Tilføjelse: Jernrækværket består i rektangulære rammer med kryds. Den sydvestlige grantiafmærkningssten er væltet og ligger på hjørnet af indkælrslen til nr. 15. Bevoksning: 1997: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links