De sammenvoksede byer Gammel Ølstykke og Stenløse har sammen med Ølstykke Stationsby en befolkning på 21.746 og et areal på 981 ha. To af Egedal Kommunes bymidter ligger i dette område, der ligger i et småbakket morænelandskab med højder på 20‑30 m. Syd for Stenløse løber Værebro Å, der markerer Egedal Kommunes sydgrænse.

Ølstykke-Stenløse, 2018. Kortudsnittet viser det centrale Gammel Ølstykke. Syd for Ølstykke Kirke ligger den ældste del af byen omkring den gamle forbindelsesvej til hovedstaden, Københavnsvej. Den er nu amputeret mod øst og erstattet af Frederikssundsvej, der er flankeret af grønne bælter, som gennemskærer de to byer. Omkring Egedal Rådhus nordøst for den nye Egedal Station er en ny bymidte under opbygning. I Stenløse er handelen koncentreret i Egedal Centret, hvor den gamle bygade tidligere lå.

.

Stednavnets betydning

Ølstykke-Stenløse er sammensat af navnene Ølstykke (1335 Ølstikkæ, 1351 Ølstykke) og Stenløse (1260 Stenløsæ macla). Førstnævnte, Ølstykke, er nok sammensat af det gammeldanske mandsnavn Ølwir og substantivet tykke »tæt skov«. Stenløse er en sammensætning af substantiverne sten og løse »lysning«.

Videre læsning

Læs mere om byer i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer