På Engholmvej ved kirken ligger Enkesædet, der helt egnskarakteristisk har overkalket bindingsværk og stråtag med kragetræer. Enkesædet er opført 1801‑02 af degnen Albert Melchior, og sammen med nabobygningen er det et af Stenløses ældste huse.

.

Familien Philipsen udgjorde flere generationer af murermestre, der kom til at sætte markant præg på flere villaer og gårde på hele egnen, hvor især murermester Niels Philipsen og bygmester Sigurd Philipsen bør fremhæves.

I Stenløse ligger det tidligere rådhus, som nu rummer kulturhus, bibliotek og arkiv, fra 1974 og ombygget af Arkitema i 2004.

Den sydlige del af Stenløse begyndte at blive udbygget i 2006. Tegnestuen Lundgaard & Tranberg Arkitekter har tegnet boligerne på Hareleddet fra 2007‑09. C.F. Møllers Tegnestue har i 2010 tegnet lavenergihuset HEP-huset på Carlsbergvej. HEPHuset er kommunens aktivitetshus for ældre og handicappede.

Mangor & Nagel har tegnet både Bækkegårdsskolen (2003) og den ældre gårdhusbebyggelse Boelholm (1975‑78) i det nordlige Stenløse, hvor også Egedal Gymnasium & HF fra 1981, tegnet af Skaarup & Jespersen, ligger.

I Gammel Ølstykke skal især Hampelandsgård, Græstedgård og Kærgård fremhæves som velbevarede eksempler på det gamle Ølstykke.

Videre læsning

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur