På gårdspladsen ved Gammel Toftegård i Ølstykke er der i 1911 fremvisning af frederiksborgheste. Ved Ølstykke Station blev det første travløb med frederiksborgere afholdt i 1909.
.

Befolkningsudviklingen i Ølstykke-Stenløse 1921‑2018. Befolkningstallet for Ølstykke-Stenløse er inklusive Gammel Ølstykke og Ølstykke Stationsby.

.

Stenløse og Ølstykke var oprindelig to landsbyer med hver sin kirke fra middelalderen. Ølstykke Brugsforening blev oprettet i 1868 som en af landets tidligste.

I 1879 kom Frederikssundbanen til området, og den fik stor betydning for byudviklingen. I Ølstykke blev stationen placeret langt fra landsbyen, hvilket førte til etableringen af den selvstændige Ølstykke Stationsby.

Stenløse var ikke planlagt som station og blev trinbræt i 1882. I perioden 1895‑1909 var der en midlertidig stationsbygning. I 1909 blev stationen, tegnet af Heinrich Wenck, opført.

I 1905 blev Opdrætningsanstalten for frederiksborghingste placeret på Gammel Toftegård. Herved blev grunden lagt til Ølstykkes store betydning som hesteby. I 1913 blev anstalten imidlertid flyttet til Ny Toftegård i Ølstykke Stationsby.

Tæt ved Stenløse Station blev der umiddelbart efter Besættelsen opført et socialt boligbyggeri, Arbejderbo, der senere blev omdøbt til Stenløsebo. I 1950’erne blev der bygget flere statslånshuse, og i 1960’erne blev byen udbygget med parcelhuse. Stenløse voksede i praksis sammen med parcelhusbebyggelsen i Ølstykke, der fra 1930 blev kaldt Gammel Ølstykke.

Frem til 1955 fungerede rytterskolen i Ølstykke fra 1721 som skole. Herefter blev undervisningen samlet på centralskolen, Svanholmskolen. Tilsvarende fik Stenløse i 1937 en centralskole, da Sandbjergskolen blev indviet. Som følge af det voksende indbyggertal var det nødvendigt at udvide skolen, og allerede i 1958 fik den sin første tilbygning.

I Gammel Ølstykke begyndte byudviklingen omkring 1960, da et konsortium opkøbte gårdene Gammel Toftegård, Stengård, Stendalsgård og Kildeholm for at udbygge området syd for byen. Ifølge byplanen Den Grønne By skulle området udvikle sig til Danmarks største haveby med 9.000 parcelhuse og 30.000 indbyggere. Planen blev dog aldrig gennemført. I 1969 blev Stenløse Center, nu Egedal Centret, indviet.

Indbyggertallet i Stenløse voksede fra 314 i 1921 til 4.263 i 1970. I Gammel Ølstykke voksede tallet fra 314 i 1965 til 1.111 i 1970.

Byudviklingen fortsatte med kraftig vækst igennem 1970’erne og var karakteriseret ved tæt-lav bebyggelse og fritliggende huse med trafikdifferentiering med gang- og cykelstier; ejerboliger var dominerende.

Det stadigt voksende indbyggertal gav behov for opførelse af nye skoler: Stengårdsskolen i 1971, Hampelandskolen i 1975 og endelig Bækkegårdsskolen i 2003, alle i Gammel Ølstykke. Stenløse fik ny skole i 1972, Præstegårdsskolen, der senere ændrede navn til Lærkeskolen.

Rådhuset i Stenløse blev bygget i 1974 tæt ved det daværende alderdomshjem. Ølstykke-Stenløse Amtsgymnasium flyttede i 1979 ind i midlertidige barakker, men i 1981 overtog gymnasiet nyopførte bygninger. Institutionen hed da Stenløse Amtsgymnasium, men siden 2008 har navnet været Egedal Gymnasium & HF.

Infrastrukturen blev forbedret, idet S-togslinjen i 1989 blev forlænget fra Ballerup til Frederikssund med station i Stenløse. I 2002 åbnede S-togsstationen Gl. Toftegård, senere Egedal Station, i Gammel Ølstykke.

Frem til Strukturreformen i 2007 var Stenløse kommunecenter i Stenløse Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Ølstykke-Stenløse

Se alle artikler om Byhistorie