Oversigtsfoto østsiden set fra SØ
.
Oversigtsfoto østsiden set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201866
Sted- og lokalitetsnummer
140119-240
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ørbæk Bro. Stenkisten er opført af råt tilhuggede granitkvadrer med granitoverliggere. Den har to gennemløb, der hver er 5,2 m lange, 1,3 m høje og 1,3 m brede. Hele facaden måler 9 m i bredden og 1,8 m i højden. Midterpillen støttes af en skråstiver af granit, både ved slug og afgang. Det originale gelænder, der er omfattet af fredningen, består i hver side af 3 runde granitpæle, der er forbundet med en træbom. Fredningen omfatter hverken den moderne vejbelægning eller det moderne gelænder af fladjern.

Undersøgelseshistorie

1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØrbæk Bro. Stenkisten er opført af råt tilhuggede granitkvadrer med granitoverliggere. Den har to gennemløb, der hver er 5,2m lange, 1,3m høje og 1,3m brede. Hele facaden måler 9m i bredden og 1,8m i højden. Midterpillen støttes af en skråstiver af granit, både ved slug og afgang. Det originale gelænder, der er omfattet af fredningen, består i hver side af 3 runde granitpæle, der er forbundet med en træbom. Fredningen omfatter hverken den moderne vejbelægning eller det moderne gelænder af fladjern.
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFotos af broen efter vejkassen er fjernet i forbindelse med udbedring af skader.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links