Middelalderborgen Ørkild er ubetinget det største voldsted på Fyn. Resterne af det mere end 200 m lange og 75 m brede anlæg ligger på toppen af en bakkeryg øst for Svendborgs middelalderlige bykerne. Herfra er der frit udsyn over byen, og i middelalderen kunne færdslen til og fra byen overvåges derfra.
.

I kraft af sin størrelse og historie står det enorme voldsted Ørkild i stærk kontrast til det generelle billede af voldstederne i området. Det ligger umiddelbart nordøst for Svendborg på en højtliggende sydvendt bakketunge med hovedborgen beliggende på en kvadratisk banke sydligst i anlægget med udsigt til Svendborg Sund. I nord ses forborgen samt flere uensartede volddrag, som er adskilt af dybe grave, og med et areal på ca. 26.000 m² er det Fyns største voldsted.

Ørkilds opførelsestidspunkt er ukendt, men en yngre tradition vil, at borgen er anlagt som et kongeligt anlæg under Valdemar Sejr, der var konge 1202-41. Formentlig er borgen dog ældre og skal evt. tilskrives Valdemar den Store, der regerede 115782. Første gang, borgen nævnes, er dog i 1264, og den var i lange perioder på Odensebispens hænder. Under Grevens Fejde afbrændte svendborgenserne borgen i 1534, og den blev ikke sidenhen genopført. Borgen er ad flere omgange blevet arkæologisk undersøgt, og der er fundet omfattende ruinlevn af den store teglbyggede ring mursborg. I dag ses endnu enkelte fundamentrester på stedet.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder