Voldstedet Ørregård fremstår stærkt udjævnet. Dets to banker er anlagt i et lavtliggende terræn ned mod Herningsholm Å. Den største af bankerne, der måler op til 40 m i diameter og er bevaret i en højde af op til 1 m, er anlagt på spidsen af en mindre landtunge ud mod åen. En 18 m bred og fugtig sænkning adskiller de to banker. De sumpede omgivelser er udnyttet som et led i forsvarsværkerne, idet de har besværliggjort et eventuelt angreb på borgen.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder