Det centrale Ørum, 2019. Byens centerområde med butikker og serviceforretninger ligger på begge sider af hovedgaden Vestergade-Østergade. For at lette passagen er der etableret en gangtunnel under vejen. Sporene fra den tidligere landsby ses ved de krogede gader som Elmevej, Vingevej og Præstegårdsvej ved kirken. Tjelecenteret er et samlet kompleks, der rummer forsamlingshus, sports- og idrætsanlæg. I den tidligere stationsbygning ligger det lokalhistoriske arkiv, og byens erhvervskvarter er etableret vest for det gamle stationsområde.
.
Tjelecenteret ligger i den nordlige del af Ørum og forsyner byen med bl.a. forsamlingshus, sportshal, minihal og fitness. Umiddelbart sydøst for centeret ligger Ørum Skole, hvis elever i dagtimerne benytter centeret til deres idrætstimer. Sportshallen anvendes også af mange andre foreninger, bl.a. Modeltraktorklubben, der i november 2016 afholdt traktortræf i Tjelecenteret, som det ses på billedet.
.

Ørum har en befolkning på 1.461, et areal på 109 ha og ligger ca. 13 km øst for Viborg på hver side af Hovedvej 16, Vestergade-Østergade, der deler byen. Det tidligere rådhus er indrettet til boliger. Byen ligger ved kanten af et moræneplateau med flere fine udsigter over Nørreådalen. Den tidligere station ligger lidt vest for den gamle bykerne med Ørum Kirke. Byens forretningsområde med dagligvarer, udvalgsvarer og servicebutikker ligger langs hovedgaden, Vestergade-Østergade, og ved Ørum Torv. De fleste huse er på en etage, og byens dominerende boligform er parcelhuse. Den ældste del af boligområdet ligger som en halvcirkel nord for hovedgaden, mens det nyeste boligbyggeri ligger mod nord ved Degnevænget og syd for hovedgaden, hvor boligområderne, der ligger ud mod Nørreådalen, indpasses i ådalens slugter.

Erhvervskvarteret ligger ved Tjelevej og Industrivej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ørum er fra *1413, hvor formen Ørum optræder. I senere kilder optræder former som Ørum (1491), Ørwm (1524) og Ørumb (1664). Navnet er sammensat af substantivet ør(e), som betyder »grus, gruset strandbred«, og det gammeldanske substantiv hēm, som betyder »bebyggelse, ejendom«. Det sigter således til en bebyggelse, hvor der er grus.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer