Befolkningsudviklingen i Ørum 1950‑2018.

.

Ørum med kirke fra middelalderen opstod som vejby efter anlæggelsen af den nye landevej mellem Randers og Viborg i 1855, og den blev i den følgende tid mødested for oplandet. Ørum Spare- og Laanekasse åbnede for udlån i 1867, mejeriet kom i 1888, forsamlingshuset i 1902, og missionshuset i 1915. Byen fik også afholdshotel.

Ørum fik status som stationsby i 1927, da den private jernbane Viborg-Fårup-Mariager blev anlagt, men allerede i 1966 lukkede banen. Byen var dog af beskeden størrelse; i 1950 lå indbyggertallet på 428, og 20 år efter var det 594.

Ved nedlæggelsen af en række landsbyskoler efter Skoleloven af 1937 besluttede sognerådet at anlægge centralskole i Ørum. Her blev der også bygget kommunekontor og alderdomshjem i 1938. Byens betydning som lokalcenter voksede, hvilket medførte, at både forsamlingshuset og missionshuset udvidede.

Ørum Maskinfabrik blev grundlagt i 1958 og producerede i begyndelsen ovne med gas eller olie som energikilde, men efter oliekrisen 1973‑74 ekspanderede fabrikken med produktion af fyringsanlæg til halm og flis.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Ørum administrationscenter i Tjele Kommune, men nok så væsentligt for lokalsamfundet var, at staten besluttede at placere et jordbrugsvidenskabeligt forskningscenter i Foulum tæt på Ørum. Byggeriet på ca. 70.000 m2 åbnede i tre etaper, i hhv. 1984, 1986 og 1989.

Ud over rådhus fik Ørum i 1978 plejecenter. Befolkningstallet steg til 1.309 i 2007.

Videre læsning

Læs mere om Ørum

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie