Øster Nykirke ligger ca. 130 m.o.h. og er dermed en af Danmarks højest beliggende. Den er placeret i et historisk landskab, idet Hærvejen går fra Øster Nykirke mod nordøst. Ved kirken ligger en gammel helligkilde, Sankt Peders Kilde. Den lille, næsten kvadratiske kirkegård omgives mod det åbne landskab af et dobbelt stendige. Landskabsarkitekt Sven Hansen regulerede i 1974 omgivelserne, etablerede fritvoksende egetræer i græs mod øst og anlagde chausséstensbelægninger på stier og ankomstarealer i syd.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde