På den brudte mur, der omgiver Østerhåb Kirkegård, har billedhuggeren Ole Videbæk udformet det keramiske relief Over floden.

.

Østerhåb Kirkegård, tegnet af Preben Skaarup Landskab 2010‑13, ligger højt i landskabet og omgives mod nord og syd af grønne kiler og mod vest af nyplantet fredskov. Landskabets bakkede terrænform er bevaret, og grunden falder naturligt mod nordvest, hvor der er et lavpunkt med en lille sø. Kirkegården omgives af en betonmur, som udgår fra murene omkring kirkens plateau, og ved søen er muren opdelt i mindre murstykker, så kirkegården åbnes mod landskabet. Træbælter mod nord og syd indrammer den centrale grønning. Gravstederne ligger dels i den centrale, åbne græsflade, dels i træklædte lunde på begge sider heraf. Pladsen med bastionsmur omkring kirken er udformet af landskabsarkitekt Lea Nørgaard.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde