I Lolland Kommune ligger tre fredede præstegårde, der alle fortsat huser sognepræsten.

Præstegårdene i Lolland Kommune var blandt de største og bedste i landet. Det fremgår også af den bygningsfredede Østofte Præstegård, opført i 1795 af provst Frantz Thestrup Dyssel (præst 1789‑1818) som et hele af overhvidtet, stråtækt egebindingsværk af imponerende rejsning. Præstegården er velbevaret, selv om portfløjen i øst nu er sløjfet, og beboelsens mere herskabelige indretning er fornyet. Jordtilliggendet på 152 tønder af Lollands bedste jord gav Dyssel og hans forgænger og far, Johan Arndt Dyssel (præst 1774‑89), navn blandt landets fremmeste landbrugere, og han vandt Landhusholdningsselskabets guldmedalje. Den 35 m høje Østofteeg i skoven nord for præstegårdens have regnes for landets højeste egetræ.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Præstegårde