Østre Landsret er appelinstans for byretterne på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm samt for Retten på Færøerne og visse afgørelser truffet af Sø- og Handelsretten. Landsretten blev oprettet i 1919. Den er opdelt i 24 afdelinger med tre landsdommere i hver. Retten har til huse i Bredgade 59 i Indre By i København og råder desuden over lokaler i Bernstorffs Palæ i Bredgade 42. På Trælastholmen i Nordhavn er en ny bygning under opførelse til ibrugtagning i 2021/22.

Videre læsning

Læs mere om offentlig administration, uddannelse samt sundhed- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked