Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Greve Kommune.

.
Bebyggelseskortet fra 1688 viser antallet af gårde, landsbyer og herregårde oven på et jordartskort fra GEUS fra 2016.
.

Efter en befolkningsvækst i 1500-tallet fulgte i 1600-tallet perioder ligefrem med tilbagegang, bl.a. som følge af pest og andre epidemier. I 1700-tallet gik det fremad igen. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted i årene 1780‑1820; herefter opstod et stort antal husmandsbrug. Der lå flere store landsbyer i området, men endnu var der ingen egentlige bydannelser.

Administrativ inddeling

Før amtsreformen i 1662 lå den nuværende Greve Kommune i Roskildegård Len, efter reformen i Roskilde Amt. I 1808 blev området placeret i Københavns Amt. Med oprettelsen af sognekommuner kom området til at fordele sig på fire kommuner: Reerslev-Vindinge i beskeden grad, Snoldelev-Tune og Karlslunde-Karlstrup delvis, mens hele Greve-Kildebrønde lå i området. Også herefter lå området i Københavns Amt, men i Roskilde Amtsrådskreds.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen i den nuværende Greve Kommune kan kun beskrives i grove træk før folketællingerne i slutningen af 1700-tallet. En befolkningsvækst i 1500-tallet afløstes af stagnation og periodevis tilbagegang i 1600-tallet, hvor krig og epidemier tog deres. Således hærgede pesten i 1657 Greve, Kildebrønde og Karlslunde, og Karlslunde havde tilmed haft en dysenteriepidemi i 1652. I 1700-tallet skete igen en vækst, hvad der bl.a. afspejlede sig i en vækst i antallet af huse. Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Greve Kommune 1.423 indbyggere, heraf 372 i Greve Sogn. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 2.483, heraf 667 i Greve Sogn.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv på landet

På tidspunktet for matriklen 1688 bestod Greve Kommune mest af større landsbyer. Tune og Karlslunde var med hver 35 gårde meget store, Greve havde 20, Kildebrønde 13 og Hundige ni, mens Mosede kun havde tre. Desuden var der dobbeltgården Kappelgårde og herregården Gjeddesdal. Næsten alle landsbyer lå tæt på vandløb og vådområder. Der var ingen huse med jord. De to vandmøller Pilemølle og Øvre Torslunde Mølle havde jord i kommunen, men lå på den anden side af Store Vejleå i den nuværende Ishøj Kommune.

Udskiftningen af landsbyerne fandt sted i årene 1780‑1820. I både Tune og Karlslunde foretoges en stjerneudskiftning kombineret med, at omkring halvdelen af gårdene flyttede ud i blokke omkring stjernen. I Tune blev oprettet omkring 40 husmandssteder, halvdelen mellem byen og stranden, den anden halvdel i det nordvestlige hjørne, som var ejet af Gjeddesdal. I Karlslunde var der gårde også ud mod stranden, mens der her var kommet husmandssteder i det nordvestlige hjørne ejet af Gjeddesdal. Allerede før udskiftningen var der adskillige huse, antagelig uden jord, omkring kirken midt i landsbyen. Greve havde en mere langstrakt landsby og var ideel for en udskiftning svarende til de andre, men her blev jorden mod stranden til mindre udlodder for gårdene; kun mellem landsbyen og Gjeddesdal blev oprettet enkelte husmandsbrug. I Kildebrønde var der nærmest tale om en blokudskiftning, men landsbyen lå også indeklemt. Her oprettedes en snes huse i den østlige del og omkring 15 huse, Strøby Huse, tæt mod Gjeddesdal og Benzonsdal. En udskiftning lignende Greves blev foretaget i Hundige, hvor enkelte eksisterende huse fik tillagt jord.

Efter udskiftningen var der forholdsvis mange husmandsbrug, over 150, og dette tal var mere end fordoblet i 1840. Særligt var der mange i Tune og Karlslunde. Der har været én herregård i kommuneområdet, Gjeddesdal, som blev oprettet i 1672 og i matriklen 1688 havde 49 tønder hartkorn hovedgårdsjord. Det svarede til en mellemstor herregård, men den udvidedes flere gange og havde i 1714 128 tønder. En stor del udskiltes som Benzonsdal i 1730 i den nuværende Ishøj Kommune, så den i 1760 var på 65 tønder. 1797‑1800 blev det meste af bøndergodset solgt til selveje. I 1766 lå en kro kaldet Køge Kro ved den daværende Gammel Køgevej lige syd for Olsbæk.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850