Den nuværende Allerød Kommunes udvikling i perioden var til at begynde med beskeden, men i slutningen af 1800-tallet opstod en række industrivirksomheder omkring jernbanen København-Hillerød samt Lillerød Station.

Administrativ inddeling

Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 udgjordes den nuværende Allerød Kommune af langt størstedelen af Lynge-Uggeløse og Lillerød Sognekommuner, halvdelen af Blovstrød Sognekommune og enkelte smådele af Nørre Herlev Sognekommune. Hele området lå i Frederiksborg Amt. Der blev ikke foretaget nogen ændringer i de administrative grænser inden for de nuværende kommunegrænser.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet steg svagt i perioden fra 1850 til 1901 fra 3.957 til 4.038 indbyggere. Stigningen var mest markant i Blovstrød Sognekommune fra 1.374 til 1.648 indbyggere, mens befolkningstallet var faldende i Lynge-Uggeløse Sognekommune. I perioden fra 1901 til folketællingen i 1921 steg befolkningstallet til 4.753, og der var befolkningsfremgang i alle tre sognekommuner, mest nu i Lillerød Sognekommune, der steg til 885 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanen København-Hillerød, Nordbanen, kom til Lillerød i 1864. I år 1900 åbnede en kalkbane til Lillerød, så kalken fra Nymølle-området kunne sendes til hovedstaden ad Nordbanen.

Slangerupbanen overtog imidlertid i 1906 godstrafikken fra den vestlige del af kommunen. Persontrafikken var beskeden.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I 1893 havde J.P. Hansen slået sig ned som pottemager på Tokkekøbvej, hvilket udviklede sig til virksomheden Lillerød Lervarefabrik, der gennem godt 100 år lå på dette sted. Foto fra 1955.

.

Langt de fleste indbyggere levede af landbrug. En del husmænd havde desuden et bierhverv som fx væver, skomager eller smed.

Efter århundredeskiftet voksede Lillerød frem i området omkring jernbanestationen i Lillerød langt fra den oprindelige landsby. Allerød og Blovstrød Teglværker blev anlagt tæt på Nordbanen og leverede teglprodukter til udbygningen af hovedstaden, bl.a. sten til Københavns Hovedbanegård (opført 1906‑11).

Det statsejede Terkelskov Kalkværk lukkede i 1869, og i 1893 åbnede Farum Kalkværk, der senere overgik til A/S Farum Sten- og Gruskompagni (1909).

Egnens rige lerforekomster var længe blevet udnyttet af pottemagere, bl.a. Lillerød Lervarefabrik, der fungerede i mere end hundrede år fra 1893 til 1995.

Der kom i perioden mejerier i alle tre daværende sognekommuner. Først Grønnegade Mejeri i 1880’erne, derefter Baunedal Andelsmejeri i Lynge i 1890 og endelig Lillerød Mejeri omkring 1913. Andelsbevægelsen satte yderligere sit præg på kommunen, da der i hhv. 1910 og 1916 blev åbnet brugsforeninger i Lynge-Uggeløse og Lillerød Sognekommuner.

Møbelsnedker Fritz Hansen, der havde værksted i København, anlagde i 1896 Lillerød Savværk tæt på skoven Ravnsholt, hvor han opkøbte træ, som han skar op og brugte til møbler. Fra omkring 1906‑07 flyttede møbelproduktionen gradvis til møbelfabrikken i Lillerød.

1909‑12 blev der bygget to kaserner i Blovstrød: Høveltelejren og Sandholmlejren.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

Alle tre sognekommuner i Allerød Kommune hørte til 3. valgkreds (Hillerød) i Frederiksborg Amt frem til valgloven i 1915. Fra valget i 1918 hørte Blovstrød til Frederiksborg Amt 2. valgkreds (Fredensborg).

Fra 1873 og knap fyrre år frem blev Hillerødkredsen repræsenteret af Højrepolitikeren Lars Dinesen, som vælgerne i det nuværende kommuneområde også i stort tal bakkede op om.

Rytterskolen i Kollerød blev ombygget i 1877, og samme år blev der bygget en ny skole i Vassingerød. I 1902 blev der opført en ny skole i Nymølle til bl.a. arbejderne på Farum Kalkværks børn.

Mere om politik i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920