Fiskere og sommergæster ved fiskerlejet Thorøhuse nogle få kilometer syd for Assens. Foto fra 1910.
.

I anden halvdel af 1800-tallet kom der jernbaner til i området; Assens Sukkerfabrik, med et tilhørende net af roebaner, blev etableret. Trods en vis industrialisering var området fortsat domineret af landbrug.

Administrativ inddeling

Områdets oprindelige 22 kommuner, hvoraf Assens var den eneste købstadskommune, lå hovedsagelig i Odense Amt med Jordløse-Håstrup Sognekommune, der lå i Svendborg Amt, som eneste undtagelse. I 1865 blev dele af Assens Købstadskommune udskilt til Assens Købstads Landdistrikts Sognekommune, som dog i 1895 blev delt imellem Kærum Sognekommune og Assens Køb stadskommune. I år 1900 blev Tommerup-Brylle Sognekommune delt i to.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 var befolkningstallet i den nuværende Assens Kommune 26.942 og steg jævnt. Det var i 1880 vokset til 31.454 og i 1916 nået op på 34.579. Købstaden Assens voksede i perioden stærkt, fra 3.196 i 1880 til 4.665 i 1901. De fremvoksende stationsbyer stod ligeledes for en del af væksten i perioden. I 1921 boede der således 1.100 i Glamsbjerg og 956 i Aarup.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Den Fynske Hovedbane tværs over Fyn åbnede i 1865 og gik gennem den nordlige del af kommunen. I 1884 åbnede jernbanen fra Tommerup Stationsby til Assens. Færgeforbindelsen mellem Assens og Årøsund i Sønderjylland måtte lukke efter det danske nederlag i 2. Slesvigske Krig i 1864 og blev først genoptaget i 1921 efter Genforeningen i 1920. Der blev etableret gasværk i Assens i 1855, vandværk i 1903 og elektricitetsværk i 1911; stationsbyerne fik også vand- og elektricitetsværker i denne periode.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Landbruget var det vigtigste erhverv i perioden. Efter anlæggelsen af Assens Sukkerfabrik i 1884 blev sukkerroer en betydelig afgrøde i dele af området; fra omkring 1910 foregik transporten af roer via særlige smalsporede såkaldte roebaner, der øgede fabrikkens opland betydeligt. Sukkerfabrikken blev byens største arbejdsplads. Af andre industrivirksomheder i Assens kan nævnes Assens Tobaksfabrik fra 1864, et svineslagteri fra 1884 og Bryggeriet Vestfyen fra 1885. Et skibsværft blev grundlagt omkring 1850. Ved kysterne, især ved Thorøhuse, var der en del fiskeri. I stationsbyer som Aarup, Tommerup Stationsby og Glamsbjerg opstod en række mindre industrier; Skydebjerg og Helnæs fik andelsmejerier i 1887, Tommerup i 1888. Der blev anlagt en række teglværker i området på grundlag af de rigelige lerforekomster på Vestfyn.

Assens Havn, der blev anset som en af de bedste på Fyn, blev udvidet i 1851, og i 1885 anlagdes et nyt havnebassin mod nord, som blev udvidet flere gange. Ved udvidelsen 1906‑07 blev Danmarks første kommunale kajanlæg i jernbeton bygget af firmaet Christiani og Nielsen.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Folketingskandidaten i Assenskredsen kom fra Højre indtil 1876, derefter fra Det Forenede Venstre, hvor Klaus Berntsen var valgt fra 1886 til 1926. I sognekommunerne stod Venstre stærkt, men socialdemokraterne vandt frem i slutningen af perioden.

Den religiøse aktivitet i det nuværende kommuneområde, hvor Indre Mission stod stærkt, førte til oprettelsen af ni missionshuse i sognekommunerne samt et i Assens i perioden 1889‑1914.

Mere om politik i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Assens fik realskole i 1853 og en ny kommuneskole i 1893. Desuden åbnedes en teknisk skole i 1877 og en handelsskole i 1899. Der blev også åbnet nye skoler, tekniske skoler og handelsskoler i flere af de øvrige byer i løbet af perioden. Køng Folkehøjskole blev oprettet i 1877. Ud over Amts‑ biblioteket fra 1812 fik Assens i 1919 et Folkebibliotek. Byens første sygehus blev oprettet i 1853; Assens Amts og Bys Sygehus blev opført i 1891 og udvidet i 1907.

Mere om uddannelse, skole, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920