Jørgen V. Sonnes maleri fra 1877 Affæren ved Vorbasse den 29. februar 1864 skildrer den dramatiske rytterfægtning, der fandt sted på denne dag ved Vorbasse. Et vestfalisk husarregiment, der sammen med resten af den preussiske hær var trængt op i Jylland efter danskernes tilbagetrækning fra Dannevirke, forsøgte et overraskelsesangreb på et dansk dragonregiment. På trods af at de danske dragoner var langt færre, fik de dog med både kyndighed og held vendt krigslykken, og det blev en af krigens få danske sejre.

.

Tidslinje over middelalder og nyere tid i Billund Kommune.

.

Landbrug var dominerende i den nuværende Billund Kommune, og især områdets engbønder nød godt af andelsmejerierne. Da jernbaner blev ført igennem området i begyndelsen af 1900-tallet, blev Grindsted jernbaneknudepunkt, og det var også her, områdets uddannelsesinstitutioner og sygehus kom til at ligge.

Administrativ inddeling

I perioden lå Sønder Omme-Blåhøj- Filskov samt de beskedne stykker af Nørup-Randbøl og Ringive-Gadbjerg- Lindeballe Sognekommuner i Vejle Amt, mens Vorbasse-Hejnsvig, Grindsted-Grene og Ansager Sognekommuner lå i Ribe Amt. I 1896 blev et stykke af Vorbasse-Hejnsvig Sognekommune i den sydligste del af området tillagt Brørup-Lindknud Sognekommune. I 1913 og i 1915 blev hhv. Sønder Omme-Blåhøj-Filskov og Vorbasse-Hejnsvig Sognekommune delt i to.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kommuneområdets indbyggertal voksede kraftigt i perioden, fra 2.721 i 1850 til 3.816 i 1870, 5.350 i 1890 og 7.929 i 1916. Grindsted var det nuværende kommuneområdes største by med 42 indbyggere i 1850. Befolkningstallet næsten fordobledes til 80 i 1870 og 123 i 1890. I begyndelsen af 1900-tallet voksede indbyggertallet i byen, og i 1916 var der 1.060 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Grindsteds vækst var nært knyttet til den kontinuerlige udvikling af de infrastrukturelle forhold. Anlæggelsen af landevejen Vejle-Grindsted-Varde i 1864 bragte en vis fremgang. Jernbanen blev afgørende for områdets udvikling, og i begyndelsen af 1900-tallet udviklede Grindsted sig til et jernbaneknudepunkt. I 1914 etableredes jernbaneforbindelse fra Vejle til Grindsted, i 1916 fulgte en forbindelse til Esbjerg over Bramming, i 1917 blev der anlagt baner til Kolding, Troldhede, og Brande/Silkeborg, og i 1919 kom der jernbane til Varde.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Grindsted var områdets største by, mens Billund endnu kun bestod af en samling gårde. I områdets landsbyer ernærede indbyggerne sig som snedkere, skomagere, smede og andre håndværk relateret til landbrug. Fra begyndelsen af 1900-tallet kom også vognmænd til, og efterhånden som landbruget blev mere specialiseret, og flere varer måtte købes, kom landhandlerne til.

Landbruget var præget af de store hedeområder, hvor hedebønder og engbønder holdt får og kvæg og udnyttede hedens ressourcer til brændsel og byggematerialer. Gårdene lå langs hedens vandløb eller tæt ved engene. Engbonden forbedredeengene ved anlæggelse af engvandingskanaler, og adgangen til græsning og høslæt gav gode muligheder for opdræt af får og kvæg, der bl.a. kunne indgå i studehandelen med Tyskland og gav rigeligt mælk. Engbønderne var derfor også blandt andelshaverne, da andelsbevægelsen kom til området. I 1888 åbnede et andelsmejeri i Billund, og herefterfulgte andelsmejerier i Jerrig, Hejnsvig og Grindsted i 1890, Krogager i 1906, Sønder Omme i 1907, Filskov i 1908 og Vesterhede i 1912. I 1889 gik 714 andelshavere fra 14 sogne sammen om en mere profitabel udnyttelse af de mange får med stiftelsen af Andelsselskabet Grindsted Farveri og Uldspinderi.

I løbet af 1890’erne begyndte især københavnske forretningsfolk at opkøbe hedegårde og anlægge plantager som fx Gyttegårds Plantage.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Venstre var i perioden det parti, der havde størst opbakning i det udprægede landbrugsområde. I 1904 stiftedes Socialdemokratisk Arbejder- og vælgerforening Sdr. Omme og omegn, og i 1914 oprettedes Socialdemokratisk Forening for Grindsted og Omegn, der fik stor medlemstilstrømning fra den del af områdets befolkning, som ikke hørte hjemme i de velhavende, borgerlige engbønders eller missionens kredse.

Indre Mission blev en betydelig faktor i området fra omkring 1870, og mellem 1893 og 1919 blev der bygget missionshuse i de fleste sogne. Der var imidlertid også en vis opposition til bevægelsen; i 1885 oprettede Demokratisk Forening den første vælgerforening i området, primært som modvægt til Indre Mission.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social og sundhedsforhold

Grindsted blev egnens uddannelsesby med en teknisk skole stiftet i 1906, en privat realskole i 1907 og ny kommuneskole i 1916. Den generelle vækst førte til etablering af skoler i hele området. I Billund, Krog og Hinnum blev der åbnet sognekommunale skoler.

I 1903 åbnede et epidemisygehus i Grindsted, mens der blev etableret et mere traditionelt amtssygehus ved siden af det i 1908, i dag Sydvestjyske Sygehus Grindsted.

Mere om uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920