Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Fanø Kommune.

.
Det var en omstændelig proces, da barken Thora skulle søsættes fra Abrahamsens værft i Nordby i 1896. De store skibe måtte søsættes sideværts for at undgå grundstødning på den anden side af det smalle sejlløb. Arbejdet ved gangspillene skulle foregå meget præcist, og arbejdssange blev brugt til at koordinere rytmen i dette betydelige og hårde arbejde, der kunne tage op til to dage.
.

I anden halvdel af 1800-tallet oplevede Fanøs skibsfart og skibsbyggeri sin storhedstid. Fremkomsten af dampskibe udkonkurrerede med tiden Fanøfarten, og befolkningstallet på øen faldt mod slutningen af perioden.

Administrativ inddeling

Den nuværende Fanø Kommune var i perioden delt i to kommuner, Nordby og Sønderho Sognekommuner, og lå i Ribe Amt. Der skete ingen administrative ændringer i perioden.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fanø oplevede en befolkningsfremgang fra 2.829 indbyggere i 1850 til 3.259 i 1870. Da dampskibe afløste sejlskibe i slutningen af 1800-tallet, begyndte en nedgangsperiode. Befolkningstallet faldt jævnt, og i 1916 var der 2.642 beboere på Fanø.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Størstedelen af Fanøs erhverv havde at gøre med skibsfarten. Foruden de mange søfolk nød mange håndværkere og handelsfolk godt af de lokale skibsværfter. I anden halvdel af 1800-tallet var skibsbyggeriet på Fanø på sit højeste, men dampkraften og anlæggelsen af Esbjerg Havn fra 1868 varslede nedgangstider for det traditionelle skibsbyggeri og søfarten. Fanøs søfolk fandt i stedet hyre på skibe hjemmehørende i andre egne af Danmark, mens administrative embeder som lods, distriktslæge, birkedommer og toldkammer flyttedes til Esbjerg. Med mændene på havet var det ofte kvinderne, der tog sig af landbrug, og det var almindeligt at hyre daglejere fra fastlandet i forbindelse med høst.

Der havde siden slutningen af 1700-tallet været fast færgerute til fastlandet. I 1878 blev der indsat dampskib på ruten, som mindskede overfartstiden til Esbjerg Havn. I 1918 overtog Postvæsenet ruten. Fanø fik i begyndelsen af 1900-tallet egne forsyningsværker, gasværk i 1907, vandværk i 1915 og elværk i 1920.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Skole og uddannelse

I 1856 blev Sønderho Skole indviet. Der var da skoler i de tre byer Nordby, Rindby og Sønderho. I 1868 oprettedes Nordby Realskole. Fanø Navigationsskole blev stiftet i 1860, Nordby Tekniske Skole blev indviet 1892, og Fanø Praktiske Sømandsskole eksisterede fra 1895 til 1907. Om vinteren var der tillige navigationsundervisning hos ældre sømænd.

Mere om politik, skole og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Fanø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920