Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Odsherred Kommune.

.
Lynghuset (nuværende Flyndersøvej 66) var et af de sommerhuse, der blev opført i det endnu bare landskab nær Rørvig i begyndelsen af 1900-tallet. Det blev bygget af Jens Nielsen, der i 1917 var medstifter af Hundested-Rørvig Færgefart. Færgeruten blev hurtigt populær hos sommerhusejere fra København, der således nemt og hurtigt kunne sejle den korte vej over Isefjord frem for at skulle tage den lange landevej rundt om fjorden. Foto fra 1918.
.

Lammefjords inddæmning og afvanding, der påbegyndtes i 1870’erne, betød, at der efterhånden blev mere land til rådighed til opdyrkning og bebyggelse. Forbindelsen til omverdenen, der førhen primært havde fundet sted over Isefjord, blev udvidet med Odsherreds Jernbane, og langs denne voksede flere stationsbyer frem.

Administrativ inddeling

I 1850 var området fordelt på ni sognekommuner og én købstadskommune, Nykøbing, der alle lå i Holbæk Amt. Da afvandingen af Lammefjord var gennemført i 1874, blev de tilgrænsende sognekommuner omtrent ligeligt forstørrede. Det betød for nuværende Odsherred Kommunes vedkommende en vis forstørrelse af Asnæs, Fårevejle, Grevinge og Vallekilde-Hørve Sognekommuner. I 1915 indlemmede Nykøbing Købstadskommune Moseby på Højby Sognekommunes bekostning.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1850 til 1916 steg befolkningstallet i området fra 13.423 til 21.848. I områdets største by, Nykøbing S, steg befolkningstallet fra 1.282 til 2.621. Særligt den udtørrede Lammefjord, hvor nye landbrug og stationsbyer blev etableret, udgjorde et alternativ til udvandring til større byer eller Amerika.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Før Lammefjords inddæmning var vejen til Odsherred lang og besværlig. Eneste mulighed via land var den 2 km brede tange Draget ved Dragsholm. Isefjord var til gengæld gennemskåret af flere rutebåde, der fragtede passagerer og gods ad vandvejen. Da jernbanen København-Roskilde åbnede i 1847, blev der etableret dampskibsforbindelse mellem Roskilde og Nykøbing S. Efter tørlægningen af Lammefjord åbnede Odsherreds Jernbane mellem Holbæk og Nykøbing S i 1899. For at forbedre forbindelsen til Vestsjælland blev Hørve-Værslev-banen vedtaget i 1908 og indviet i 1919.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Ved periodens begyndelse var landbrug, fiskeri og skovbrug dominerende erhverv i området, suppleret af håndværk i byerne. Sidinge Fjord var siden 1841 med meget besvær forsøgt inddæmmet og afvandet, og flere steder kunne der dyrkes korn på den gamle fjordbund i slutningen af 1800-tallet. I 1873 begyndte inddæmningen og tørlægningen af Lammefjord, og efterhånden som der blev blotlagt ny jord, kom der nybyggere til. Fårevejle Station blev anlagt i den drænede Lammefjord et stykke fra byen, og med tiden voksede en selvstændig stationsby op omkring stationen.

Nykøbing S, Asnæs og Vig fastholdt deres position som handelscentre, mens mindre byer som Hørve, Højby og Grevinge, der i perioden fik togstationer, voksede til at have et befolkningsgrundlag til forsyningsværker, brugsforeninger og andelsmejerier. I 1865 blev Vallekilde Højskole oprettet, og institutionen fik stor betydning for områdets kulturelle udvikling. En anden vigtig institution blev oprettet i 1915, nemlig Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, der blev Odsherreds største arbejdsplads. Langs kysten sås gryende turisme med pensionater ved eksempelvis Rørvig og store sommerboliger.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920