Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Solrød Kommune.

.
Kortet fra ca. 1850, Kort over Iersie og Kirkeskendved Pastorat, er udarbejdet af topografen S. Sterm. Det fremgår tydeligt af kortet, at landsbyen Jersie er blevet stjerneudskiftet, idet de enkelte lodder stråler som en stjerne ud fra landsbykernen.
.

Området var præget af landbrug. Havdrup fik jernbanestation i 1870, og efter år 1900 begyndte der at komme ferieboliger langs stranden.

Administrativ inddeling

I 1850 fordelte det nuværende kommuneområde sig på de tre sognekommuner Jersie-Skensved, Havdrup-Solrød og den sydlige halvdel af Karlslunde-Karlstrup, som alle lå i Københavns Amt og Roskilde Amtsrådskreds. Der skete ikke nogen ændringer af de administrative grænser i perioden.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Mellem 1850 og 1916 steg befolkningstallet fra 1.609 til 2.965. Fra 1914 til 1918 var der indkvarteret soldater i Havdrup- og Solrødområdet i forbindelse med forsvarsstillingen Tunestillingen.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1870 blev jernbanen Roskilde-Køge-Næstved ført gennem området med station i Havdrup. Både Roskildevej og Tåstrup-Køge-vejen gav beboerne adgang til omverdenen, bl.a. via en rutebilforbindelse fra 1913. Internt bestod vejnettet af forbindelsesveje mellem landsbyerne, mens samtlige veje ved stranden kun var hjulspor i lyngen og sandet, som affødte øgenavne som Strandrutsjevej og Benbrækkergade. Havdrup fik vandværk i 1907.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Kommunen var i perioden overvejende et meget frugtbart landbrugsområde med noget af Danmarks bedste jord. Indbyggerne boede i og rundt om landsbyerne Gammel Havdrup, Solrød, Jersie, Kirke Skensved og Karlstrup. Nærheden til kysten ved Solrød og Jersie gav landliggere mulighed for lystfiskeri. Jordens høje bonitet dannede også grundlag for andre landbrugsrelaterede erhverv som gartnerier, frugtplantager, mælkeforpagtning, andelsmejeri, andelsbageri og flere brugsforeninger. Periodens første industrielle virksomheder var, ud over brydning af kalk i Karlstrup Kalkgrav, Havdrup Bryggeri fra 1872, Havdrup Mølle og Andelsbageri fra 1882, Solrød Mølle fra 1887 og Hedebo Skotøjsfabrik fra 1898.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920