I 1969 nåede campingturismen også til Billund Kommune med åbningen af Billund Campingplads, som blev særdeles populær, nok ikke mindst pga. LEGOLAND i Billund, der var åbnet året før. Foto fra 1978, hvor pladsen oplevede rekordhøje besøgstal.
.

Tidslinje over middelalder og nyere tid i Billund Kommune.

.
Hos familien Søgaard i Grene Sogn i 1966 var det ikke længere forspændte heste, men en traktor, der trak læsset. Den traditionelle engbonde var for længst forsvundet, og flere og flere arbejdsopgaver blev overtaget af maskiner. Hele familien var dog stadig i marken for at hjælpe til med høslættet.
.

Befolkningstallet blev mere end fordoblet igennem perioden, bl.a. som et resultat af industriens fremgang, hvor virksomheder som LEGO og Grindstedværket voksede til store arbejdspladser. Flere jernbaner blev nedlagt som følge af den øgede vejtrafik, og der blev anlagt lufthavn ved Billund.

Administrativ inddeling

Størstedelen af kommuneområdet lå i perioden fortsat i Ribe Amt, mens den nordlige del og et par småområder i øst lå i Vejle Amt. I hhv. 1921 og 1947 blev Grindsted-Grene og Blåhøj- Filskov Sognekommuner delt i to.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kommunens befolkning blev mere end fordoblet i perioden. Der var 9.912 indbyggere i 1921, 12.835 i 1940, og i 1965 var befolkningstallet steget til 20.030. De største stigninger fandt sted i Grene Sogn, med byen Billund, og i Grindsted Sogn, hvor der var hhv. 994 og 3.382 indbyggere i 1925 og 2.699 og 9.488 i 1970. Stigningen blev især drevet af den kraftige fremgang for industrien i området.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanerne – og Grindsteds rolle som jernbaneknudepunkt – var i mange år en vigtig vækstfremmende faktor i kommunen, men fik mindre betydning med fremgangen af lastbil- og rutebiltransport samt privatbilismen. I 1957 blev jernbanen til Vejle nedlagt, og i 1968 nedlagdes banen til Kolding.

I 1961 etablerede LEGO en privat flyveplads ved Billund; den blev i 1964 til en egentlig lufthavn, som fra 1966 fik chartertrafik.

Der blev oprettet en fjernvarmecentral i Billund i 1963.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Græsmarksdriften forsvandt gradvis i første halvdel af 1900-tallet, og den traditionelle engbonde blev efterhånden afløst af landbrug med mere alsidig sammensætning af dyr og afgrøder. Mekanisering, svineavl og brug af kunstgødning vandt i stigende grad udbredelse i landbruget, og i takt med den fortsatte opdyrkning af heden forsvandt de sidste rester af engbøndernes særlige driftsform i mellemkrigstiden.

Grindsted gennemgik en kraftig industriel udvikling. De allerede etablerede virksomheder var i vækst, og der kom nye til, bl.a. kemivirksomheden Grindstedværket fra 1924 og fra 1932 et andelssvineslagteri. De to virksomheder havde i 1960 hhv. ca. 700 og ca. 500 ansatte.

I Billund oprettedes trælegetøjsfabrikken LEGO i 1932. Virksomheden kom til at præge byens udvikling i så høj grad, at den kan karakteriseres som en company town: en by, der er opstået og udviklet i tæt symbiose med den industri, som byen huser. Til de mange ansatte på fabrikken (ca. 800 i 1960) blev der anlagt store parcelhuskvarterer med dengang moderne huse, og virksomheden var med til at opbygge lokalsamfundets velfærdsinstitutioner. Forlystelsesparken LEGOLAND åbnede i Billund i 1968.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

De seks jernbanelinjer, der udgik fra Grindsted, blev i hhv. 1944 og 1945 mål for flere sabotageaktioner. I 1941 anlagde tyskerne en radarstation i Fitting samt en lejr, der husede op til 400 soldater. Lejren blev i 1945 gjort til flygtningelejr og havde plads til omkring 800 personer; i årene 1946‑47 fungerede den som interneringslejr for tyskere.

Politik og religion

Venstre stod generelt stærkt i det nuværende kommuneområde, der var domineret af landbrug, mens Socialdemokratiet havde sin storhedstid i 1930’erne i især Grindsted. Indre Mission nød fortsat stor udbredelse i perioden. Selv om mange var i opposition til bevægelsen, havde missionen stor betydning særligt i Grene Sogn med byen Billund. LEGO blev til dels bygget op på missionens etik, da grundlæggeren Ole Kirk Kristiansen var engageret missionsmand.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Der blev bygget og udvidet mange skoler i perioden. Grindsted udviklede sig fra 1950’erne til uddannelsescentrum med flere nye skoler, gymnasium (1961), handelsskole (1921) og Midtjyllands Landbo- og Husholdningsskole (1947). Også de øvrige byers vækst foranledigede nye skolebyggerier og centraliseringer. Vorbasse fik ny skole i 1941, Billund fik en centralskole i 1955, og skolen i Sønder Omme blev udbygget i 1962.

I 1961 blev Grindsted Sygehus udbygget, og 1969‑78 blev der opført en ny patientbygning i fire etager. Desuden blev der opført alderdomshjem, bl.a. i Grindsted i 1926 og i Vorbasse og Billund i hhv. 1951 og 1954. I 1933 åbnede Sdr. Omme Statsfængsel for indsatte dømt til anbringelse i arbejdshus.

Mere om uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970