Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Odsherred Kommune.

.
I løbet af 1900-tallet var det i perioder muligt at fange tun i det sydlige Kattegat, hvor de store Atlanterhavsfisk trak ind for at spise sild og makrel. Lokale fiskere havde allerede under 1. Verdenskrigs fødevaremangel tillært sig at håndtere den noget større fangst, og fra slutningen af 1920’erne og nogle årtier frem strømmede sportsfiskere fra både ind- og udland til Havnebyen for at prøve kræfter med de store fisk. Foto fra Odden Havn, 1946.
.
Flyttedag på Odsherreds Minkfarm ved Højby i 1944. Pladsen var blevet for trang ved Højbygård, og de lange bure blev derfor flyttet til Nyrupvej, hvor minkfarmen i 1955 havde udviklet sig til Europas største. Minkavlen blev udbredt i Danmark fra 1930’erne, og Odsherred blev et af de områder, hvor der fandtes mange pelsavlere.
.

Landbrug og fiskeri var vigtige erhverv, og nye dyrkningsmuligheder opstod i den afvandede Lammefjord. Igennem perioden steg turismen, og feriegæster blev et almindeligt syn på teltpladser og siden i store sommerhusområder. Flere store industrier etablerede sig i området i løbet af 1960’erne, og i 1966 blev der etableret færgeforbindelse fra Odden til Jylland.

Administrativ inddeling

I 1920 var området fordelt på ti kommuner, hvoraf Nykøbing var den eneste købstadskommune. De lå alle i Holbæk Amt. I 1924 blev Vig-Nørre Asmindrup Sognekommune delt i to. Der skete ikke yderligere ændringer i grænsedragningen før Kommunalreformen i 1970.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen var noget mere beskeden end i den foregående periode med en stigning fra 22.998 ved folketællingen i 1921 til 25.832 i 1965. Væksten skete langt overvejende i de større byer og nye stationsbyer.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Ved periodens begyndelse var inddæmningen af Lammefjord stadig ikke helt færdiggjort. Dog var afvandingen så fremskreden, at en stor del af vejnettet på den tidligere fjordbund var etableret. Siden 1917 havde der været regelmæssig færgefart mellem Rørvig og Hundested, og i 1928 blev der etableret bilfærgeforbindelse. Banen mellem Hørve og Værslev fik ikke nogen lang levetid og lukkede i 1956. I 1966 blev Odden Færgehavn etableret, og dermed kom der nu fast færgeforbindelse til Jylland.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Landbruget var stadig fremtrædende i området. Der blev bl.a. dyrket roer, der blev sendt til sukkerfabrikken i Gørlev (i den nuværende Kalundborg Kommune). På Lammefjords udtørrede fjordbund blev der afprøvet skalgravning og tulipandyrkning, før dyrkningen af grøntsager for alvor blev igangsat.

Den lange kyststrækning og masser af ledigt land betød, at teltpladser og feriebyer dukkede op efter indførelsen af Ferieloven i 1938. Med stigende levestandard efter Besættelsen fik middelklassen råd til bil, ligesom private sommerhuse blev en mulighed for mange, og de blev i stor stil bygget langs Odsherreds kyster.

I byerne blev der etableret flere større industrivirksomheder. I 1960 blev Stelton etableret og kom via samarbejde med den allerede eksisterende Dansk Rustfrit til at ligge i Fårevejle Stationsby. Samme år blev Poul Johansen Maskiner anlagt ved Fårevejle Stationsby. I 1961 købte H. Lundbeck A/S det nedlagt Lumsås Mejeri til produktion af lægemidler, og i 1965 blev Kirks Kabelfabrik i Asnæs overtaget af NKT, der her oprettede Asnæs Kabelværk.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Den tyske marine etablerede sig på Gniben i maj 1940. Med net blev Storebælts indsejling spærret for at undgå allierede ubåde. Næsten 400 odsinger var involveret i modstandsarbejdet, der især bestod af modtagelse af våbennedkastninger og efterfølgende skjul. Fra Odden Havn og senere fra Sonnerup Skov ved Klint havde Frihedsrådet etableret et netværk, der i årene 1944‑45 smuglede over 120 flygtninge og modstandsfolk til Sverige.

Videre læsning

Læs mere om historie i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970