Glamsbjerg Ostefabrik flyttede i 1987 fra den gamle mejerigrund til den nyopførte fabrik uden for byen. Især langtidsholdbar smelteost var en populær vare, men efterhånden voksede produktionen af ostepulver, der var begyndt i 1950’erne, til at være fabrikkens hovedproduktion. Foto fra 1991.
.

Efter anlæggelsen af den nye Lillebæltsbro i 1970 og færdiggørelsen af motorvejen tværs over Fyn i 1980’erne rykkede en del af erhvervsaktiviteten til kommunens nordlige del. En del virksomheder lukkede, men blev afløst af nye.

Administrativ inddeling

Med sammenlægningerne i 1966 undgik det nuværende Assens Kommune sammenlægninger i 1970, og området var fortsat fordelt på seks kommuner, efter Kommunalreformen i 1970 alle beliggende i Fyns Amt. I 1979 overgik et mindre område i det nordøstligste Glamsbjerg Kommune til Tommerup Kommune. Dertil begrænsede ændringerne sig indtil Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i kommunen var forholdsvis stabilt i perioden. I 1970 var det 37.215; det steg med et par tusind til 1976, til 39.311, og lå i 2005 på 41.201; en beskeden fremgang. I 1976 boede der i de seks største byer uden for Assens tilsammen 12.320 personer, mens der boede 5.381 i selve Assens. I 2007 var tallene hhv. 15.482 og 6.056. Assens stod således for en relativt mindre andel af kommunens befolkning. Indbyggertallet uden for byerne faldt med et par tusind i den samme periode.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Den nye Lillebæltsbro fra 1970 og motorvejen over Fyn, der blev færdig i 1985, fik stor betydning for området. Færgefarten mellem Assens og Årøsund måtte lukke i 1972, da den ikke længere var rentabel. Jernbanen Tommerup-Assens blev lukket for persontransport i 1966, men der var fortsat begrænset godstransport indtil 1994, hvor linjen blev endeligt nedlagt. I slutningen af 1900-tallet aftog aktiviteten i Assens Havn kraftigt. I løbet af perioden blev en del vejstrækninger forbedret, mens der flere steder blev anlagt omfartsveje uden om bykernerne.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Andelen af beskæftigede inden for landbrug mv. faldt fra 16,4 % i 1976 til 6,8 % i 2006. Efter anlæggelsen af den nye Lillebæltsbro og Fynske Motorvej rykkede væksten i kommunen nordpå.

Flere af kommunens virksomheder måtte lukke, fx Fengers Konservesfabrik i Haar by i 1975. I 1977 rykkede Hela Møbler, der i 1982 skiftede navn til Montana Møbler, ind i bygningerne. En anden møbelfabrik, C.M. Madsen, som havde produceret i Haarby siden 1919 og bl.a. fremstillet møbler tegnet af Hans J. Wegner, måtte lukke i 1979. Assens Sukkerfabrik lukkede efter roekampagnen i 2006. Glamsbjerg Ostefabrik (tidl. O. Kavli) flyttede i 1987 til nye, moderne bygninger; virksomheden blev i 2004 overtaget af Kerry Group.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Socialdemokratiet og Venstre var de absolut største partier, i flere af de daværende kommuner næsten lige store. Borgmestrene i Glamsbjerg og Haarby Kommuner kom i størstedelen af perioden fra Venstre. I Aarup Kommune var Egon Rasmussen fra Lokallisten borgmester 1974-88, og Socialdemokratiet havde posten i perioden 1990-2002. I Assens Kommune skiftede borgmesterposten mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Mere om politik og religion i kommunen

Social- og sundhedsforhold

I løbet af perioden åbnedes nye børneinstitutioner, ligesom der blev opført institutioner til personer med fysiske og psykiske handicaps flere steder i kommunen. Assens Sygehus blev som led i centraliseringen af sygehusvæsenet lukket i slutningen af 1999.

Skole og uddannelse

Assens fik i 1971 ny kommuneskole (Assensskolen, senere Peter Willemoesskolen) og desuden Pilehaveskolen til børn med særlige behov. Vestfyns Handelsskole fik nye bygninger i Assens i 1980, men begyndte i 2006 at flytte til Glamsbjerg i tilknytning til Vestfyns Gymnasium, som dermed blev kommunens centrum for ungdomsuddannelser.

Mere om uddannelse, skole, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007