På trods af Dragør og Store Maglebys traditionelt store forskelle lykkedes det i 1974 at samle dem til én kommune. Nærheden til lufthavnen prægede både infrastrukturen og arbejdslivet, mens grøntsagsavlen næsten helt forsvandt.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 eksisterede både Dragør og Store Magleby Kommuner fortsat, men i 1974 blev de sammenlagt til Dragør Kommune. Området lå indtil Strukturreformen i 2007 fortsat i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Den voksende tilflytning til området, der havde fundet sted siden 1945, fortsatte frem til 1976, hvorefter væksten var svagere. I 1970 lå befolkningstallet på 9.924, og i 2007 var dette tal steget til 13.184.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Udbygningen af Københavns Lufthavn i 1970’erne gjorde det nødvendigt at føre Englandsvej under lufthavnen i en tunnel. En ny vej øst om lufthavnen, Kystvejen, åbnede i 2003. Etableringen af Øresundsforbindelsen i år 2000 betød, at færgeruten fra Dragør til Sverige lukkede i 1999.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Dragør Kommune.

.

Andelen af beskæftigede inden for landbrug og fiskeri samt inden for industrien faldt i perioden, mens transport-, bygge- og anlægsbranchen holdt sig stabilt, og serviceerhvervene steg (se Tabel).

En væsentlig del af kommunens arealer var omfattet af støjrestriktioner pga. naboskabet til Københavns Lufthavn og kunne derfor kun i begrænset omfang bebygges.

Det tidligere sommerhusområde Søvang overgik til helårsstatus; til gengæld skød et nyt sommerhuskvarter op syd for Kongelunden.

En del grunde omkring Store Magleby blev i 1970’erne eksproprieret, da Københavns Lufthavn krævede plads til udvidelse.

Et egentligt erhvervsområde blev anlagt efter år 2000 ved A.P. Møllers Allé nordvest for Dragør. Her blev der fortrinsvis plads til mindre håndværksvirksomheder og serviceerhverv. Københavns Lufthavn var imidlertid kommunens største arbejdsplads.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

Medlemmer af Dragørs og Store Maglebys kommunalbestyrelser i gang med »skubbefodbold« ved en havnefest arrangeret af Dragør Boldklub i 1973. Året efter var kampen mellem de to kommunalbestyrelser forbi, da Dragør og Store Magleby blev slået sammen til én kommune.

.

Op til Kommunalreformen i 1970 kunne de to små kommuner Dragør og Store Magleby ikke nå til enighed om at samles til én. Først i 1974, efter at man i en del år havde haft et tæt samarbejde, skete sammenlægningen. Den nye kommune fik Dragørs navn, mens Store Maglebys gamle segl blev dens våben. Den kommunale administration lå i en årrække fordelt på de tidligere rådhuse, men blev fra år 2000 samlet i Store Magleby.

Den lokale Tværpolitisk Forening besatte borgmesterposten i årene 1978‑85 og igen fra 1994 til 2001. I de mellemliggende perioder blev posten skiftevis besat af Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti. Det er også disse to partier, der har siddet på posten 2002‑07.

En luftfartsuddannelse var placeret i kommunen fra 1979 til omkring 2005. Den tidligere Kofoeds Skole ved Kalvebodvej blev i 1973 omdannet til Træningsskolen (i dag TAMU).

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Dragør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007