I 1970’erne fortsatte den hastige bebyggelse af kommunen med tilhørende kraftig befolkningsvækst for derefter at stilne af. Frederikssundbanen blev i perioden omlagt til Stogsdrift, og Egedal Kommune ændrede karakter til forstadskommune.

Administrativ inddeling

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev det nuværende kommuneareal fordelt på tre kommuner: Ølstykke og den sydlige del af Jørlunde Sognekommune blev til Ølstykke Kommune, Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø Sognekommuner blev til Stenløse Kommune, og Ledøje-Smørum forblev egen kommune. Ølstykke og Stenløse Kommuner lå i Frederiksborg Amt, og Ledøje-Smørum Kommune lå i Københavns Amt. I 1978 overgik en mindre del af det vestlige Ølstykke Kommune til Frederikssund Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Den største befolkningsvækst i den nuværende Egedal Kommune fra 1970 til 2007 var i første halvdel af 1970’erne, hvor befolkningstallet steg fra 19.239 i 1970 til 30.469 i 1976. Derefter steg befolkningstallet konstant, men i et lidt roligere tempo til 40.057 indbyggere i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Transformerstationen Hovegård i Hove blev indviet i 1973. S-toget blev i 1989 forlænget fra Ballerup til Frederikssund. Strækningen fra Ballerup til Veksø blev dobbeltsporet i år 2000, og resten af strækningen til Frederikssund i 2002. I 2002 blev Gl. Toftegård Station indviet (fra 2011: Egedal Station). Antallet af pendlere steg, og i slutningen af perioden havde Egedal Kommune landets tredjestørste pendlingsunderskud.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Veksø bevarede sit landsbypræg langt op i 1900-tallet, men fra 1960’erne begyndte udbygningen af byen. I Veksø begyndte en udstykning af Brøndsted i 1986. Her ses den sydlige del af Brøndsted i 1988 med de første parcelhuse i nr. 201, 203, 205 og 305 set mod nord. I forgrunden er de sydlige andelshuse under opførelse.

.

Op igennem 1970’erne fortsatte den rivende udvikling med boligbyggeri, der især bestod af gårdhavehuse, rækkehuse og parcelhuse. Den nuværende Egedal Kommune ændrede karakter fra at være en landkommune til at være en forstadskommune. Fra omkring 1980 til slutningen af 1990’erne var der stagnation i boligbyggeriet, hvorefter der igen blev opført en del nye boliger.

Indbyggernes erhvervsfordeling ændrede sig kun i mindre grad fra 1970 til 2007. Lidt færre var ansat inden for landbruget, hvor korn og frø var den vigtigste afgrøde. Fra 1970’erne oplevede gartnerierne i kommunen en tilbagegang. I perioden arbejdede færre i industrien, mens flere arbejdede inden for branchen erhvervsservice (se Tabel). Erhvervsstrukturen i Egedal Kommune var kendetegnet af små virksomheder inden for industri, byggeri og handel, ofte iværksættere og enmandsfirmaer. Desuden havde kommunen ganske få store arbejdspladser, fx høreapparatproducenten Oticon i Smørumnedre.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Egedal Kommune.

.

Politik og uddannelse

I den daværende Ledøje-Smørum Kommune skiftede borgmesterposten 1970‑2007 mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti. I Stenløse Kommune skiftede det, om det var Socialdemokratiet, Venstre eller Det Konservative Folkeparti, der havde borgmesterposten. I Ølstykke Kommune havde Det Konservative Folkeparti borgmesterposten indtil 1982, Venstre 1982‑90 og Socialdemokratiet 1990‑94. Herefter var Svend Kjærgaard Jensen (V) borgmester til 2007, hvor han blev borgmester i den nye Egedal Kommune.

Socialdemokratiet havde siden 1964 været kommunens største parti ved folketingsvalg, men i 1973 ved det såkaldte jordskredsvalg blev Fremskridtspartiet det største parti. Fra 1975 og resten af perioden svingede det, om det var Venstre, Socialdemokratiet eller Det Konservative Folkeparti, der fik flest stemmer ved folketingsvalg.

Egedal Gymnasium & HF begyndte som Ølstykke-Stenløse Amtsgymnasium i 1979, skiftede navn til Stenløse Gymnasium i 1984 og til det nuværende navn i 2008.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007