Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Fanø Kommune.

.

Mens befolkningstallet på Fanø voksede langsomt frem til år 2000, steg gennemsnitsalderen også. Turismen spillede en stadig større rolle for øens erhvervsliv. Fanøs maritime fortid fornægtede sig ikke, og der lå fortsat flere søfartsrelaterede uddannelser på øen, som i 2001 blev slået sammen til Maritimt Uddannelsescenter Vest.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev øens to sognekommuner sammenlagt til Fanø Kommune, der fortsat lå placeret i Ribe Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var der 2.694 beboere på Fanø. 89 % var bosat i byerne Nordby eller Sønderho. Frem til år 2000 steg befolkningstallet til 3.214. Derefter var der et mindre fald til 3.151 beboere i 2005. I 1987 var gennemsnitsalderen på Fanø 37 år. I 2007 var den steget til 45 år.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I 1970’erne fortsatte sommerhusbyggeriet ved bl.a. Rindby Strand, som for alvor var påbegyndt i 1960’erne, og turisterhvervet prægede i stigende grad erhvervsfordelingen på øen. De turistprægede sektorer som handel og privatservice samt erhvervsservice gik frem, mens antallet af ansatte inden for primære erhverv faldt fra 6,2 % i 1976 til blot 2 % i 2006. Også industrien gik tilbage fra 7,4 % til 5,2 %. I 2006 var 28,5 % af Fanøs erhverv inden for handel og privatservice. Færgefarten til Esbjerg overgik i 1977 til DSB. I 1997 blev linjen solgt til Scandlines.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, skole og uddannelse

Efter Kommunalreformen i 1970 blev samtlige borgmestre valgt fra Det Konservative Folkeparti. Dette fortsatte frem til 2006, hvor borgmesteren blev valgt fra Venstre. Rindby Skole blev nedlagt i 1973 og Fanø Mellem- og Realskole i 1975, da den nybyggede Nordby Skole åbnede.

I 1989 lukkede Sønderho Skole, hvorefter Fanøs skolevæsen var samlet på Nordby Skole. I 1980 åbnede Søfartsskolen i Nordby. Skolen blev i 2001 fusioneret med Fanø Navigationsskole, Esbjerg Maskinmesterskole og Danish Offshore School under navnet Maritimt Uddannelsescenter Vest. I 2006 åbnede Fanø Efterskole i Søfartsskolens gamle bygning.

Mere om politik, skole og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Fanø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007