1970’ernes byggeboom kunne også mærkes i Favrskov Kommune, hvor der blev anlagt mange nye beboelseskvarterer med både parcelhuse og etagebyggeri uden for de etablerede byer. Ved Hinnerup er byggeriet i fuld gang i 1973.
.

Den kommunale administration voksede i perioden med udbygning af institutioner for børn, unge og ældre. Befolkningstallet steg, især i de større byer, og ved udgangen af perioden boede over halvdelen af indbyggerne i byområderne. Befolkningsvæksten medførte opførelse af nye parcelhus- og boligområder.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev området fordelt langt overvejende på fem kommuner: Hvorslev, Hammel, Hadsten, Hinnerup og den sydlige del af Langå Kommune. Hvorslev blev placeret i Viborg Amt, de øvrige i Århus Amt. I 1972 blev et par meget små områder af Randers Kommune indlemmet i Hadsten, og i 1975 overgik et mindre område af Hvorslev Kommune syd for Langå til Langå Kommune. I år 2000 overgik et mindre område af Hinnerup Kommune til Aarhus Kommune, og i 2004 skete endnu en mindre udveksling af områder de to kommuner imellem, så kommunegrænsen i højere grad fulgte E45.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1970 til 2006 steg befolkningstallet fra 30.921 til 43.682. Størst var væksten i Hadsten Kommune, hvor indbyggerne især bosatte sig i de større byer. Samme tendens gjorde sig gældende i Hammel og Hinnerup Kommuner, hvor halvdelen af befolkningen i 2004 boede i hhv. Hammel og Hinnerup. I Hvorslev Kommune boede hovedparten i landdistrikterne.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Den Østjyske Længdebane og Langå-Struer-banen løb fortsat igennem kommunen, mens den bane, der udgik fra Laurbjerg mod Silkeborg, blev nedlagt i 1971. Vejtrafikken i nord-syd-gående retning blev forbedret med motorvejen E45, der blev anlagt fra 1969 og over de følgende årtier. Rute 26 kom fra 1990 til at løbe øst-vestligt gennem kommunen og blev i de følgende år udbygget.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Opførelsen af privatboliger tog til i perioden. I årene 1965‑79 blev der bygget 4.492 parcelhuse i kommunen. I Hinnerup blev der fra 1960’erne udstykket store arealer til parcelhusgrunde, og nye parcelhuskvarterer opstod. På tilsvarende måde opstod flere nye kvarterer i Hammel, og byen fik et storcenter. Lignende udvikling gjorde sig også gældende i Hadsten og Ulstrup. I 1980’erne og 1990’erne fik kommunen 1.800 nye boliger i form af rækkehuse, mens 664 etageboliger blev opført 1985‑2004. Der var dog ikke samme vækst i antallet af arbejdspladser, og mange pendlede derfor til større byer uden for kommunen.

Andelen af ansatte inden for landbrug og fiskeri faldt fra ca. 16 % i 1976 til 0,5 % i 2006, og tilsvarende faldt andelen af beskæftigede i industrien i samme periode fra ca. 21 % til ca. 18 %. Andelen af beskæftigede inden for transport og byggebranchen lå stabilt, mens andelen, der var beskæftiget inden for den offentlige sektor, steg fra 24 % til 32 %.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Socialdemokratiet og Venstre var de største partier ved folketingsvalgene i perioden. Socialdemokratiet dominerede frem til 2001, hvorefter Venstre var det største parti. Herefter fulgte hhv. Det Konservative Folkeparti eller Radikale Venstre, og fra 1998 Dansk Folkeparti, som det tredjestørste parti.

Venstre og Socialdemokratiet var også de store borgmesterpartier. I både Hadsten og Hammel Kommuner gik borgmesterposten i perioden til Venstre eller Socialdemokratiet, og mod slutningen af perioden til Det Konservative Folkeparti. Hinnerup havde 1970‑74 en borgmester fra Lokallisten, derefter skiftede posten mellem Venstre og Socialdemokratiet. I Langå skiftede borgmesterposten også mellem Socialdemokratiet og Venstre, mens Venstre sad solidt på borgmesterposten i hele perioden i Hvorslev Kommune.

Udbygningen af den kommunale service fortsatte. Antallet af børnehaver voksede fra fire til 34 i perioden, og der kom skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber. En centralisering af skolevæsenet medførte oprettelse af nye skoler, men også nedlæggelse af mange landsbyskoler. To private grundskoler så dagens lys, Hinnerup Friskole i 1984 og Regnbueskolen i 1987. Området fik bygget sit eget gymnasium, Amtsgymnasiet i Hadsten (fra 2005: Favrskov Gymnasium) i 1983, produktionsskole og to videreuddannelsescentre.

Hammel Sygehus blev specialiseret inden for genoptræning og skiftede i 1970 navn til Fysiurgisk Hospital. I 1998 førte yderligere specialisering til omlæggelsen til Hammel Neurocenter.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007