Sydmotorvejen kom til at gå gennem kommunen nær Haslev og Rønnede. Der blev bygget nye parcelhuskvarterer, og mange af indbyggerne pendlede til arbejdspladser uden for kommunen.

Administrativ inddeling

Før Kommunalreformen i 1970 fordelte den nuværende Faxe Kommune sig på ti sognekommuner, hvor Teestrup og Haslev Sognekommuner lå i Sorø Amt, de resterende i Præstø Amt. I forbindelse med reformen blev disse ti til tre: Haslev og Teestrup Sognekommuner og et lille hjørne af Herfølge Sognekommune blev forenet til Haslev Kommune. Kommunen blev lagt i Vestsjællands Amt. Sønder Dalby og Rønnede Sognekommuner blev sammenlagt til Rønnede Kommune. Fakse Kommune opstod ved en sammenlægning af Fakse, Karise, Alslev og SpjellerupSmerup Sognekommuner samt et lille område af Vallø Sognekommune. Både Rønnede og Fakse Kommuner blev lagt i Storstrøms Amt. I 1977 blev et beskedent område ud til Sydmotorvejen syd for Algestrup afstået af Rønnede til Køge Kommune. Der skete ikke yderligere administrative grænseændringer før Strukturreformen i 2007, hvor kommunen fik sit navn, Faxe Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 havde den nuværende Faxe Kommune 26.628 indbyggere. Befolkningstallet voksede igennem hele perioden, og i 2005 havde området 34.313 indbyggere. Den størs te stigning fandt sted i områdets byer, hvor Haslev fortsat havde den største vækst og voksede fra 6.925 indbyggere i 1970 til i 2007 at have 10.890.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Sydmotorvejen blev i 1974 forlænget til Rønnede. Den kom bl.a. til at skære gennem Bregentveds jorder og passerede tæt på Haslev. I 1990 blev Sydmotorvejen forlænget mellem Rønnede og Udby i den nuværende Vordingborg Kommune. Den tiltagende bilisme og varetransport med lastbil krævede også anlæggelse af en omfartsvej uden om Faxe.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

En stigende del af kommunens befolkning pendlede ud af kommunen og bosatte sig derfor i byer med god forbindelse til offentlig transport eller Sydmotorvejen som fx Rønnede, der blev udvidet med parcelhuskvarterer.

Haslev ændrede karakter, da flere af de indremissionske uddannelsesinstitutioner blev nedlagt eller omlagt. Flere af de ældre industrier lukkede, således andelsslagteriet i 2002, og Trifoliums bygninger blev revet ned samme år.

Faxe Bryggeri blev i 1989 fusioneret med Jyske Bryggerier under navnet Bryggerigruppen. De havde opdyrket et nationalt marked med bl.a. Faxe Kondisodavanden og en fadøl på buttet flaske. Siden blev bryggeriet en del af Royal Unibrew med et stort eksportmarked. I 1975 flyttede Heering kirsebærlikørfabrikationen til Stevns.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

I Haslev Kommune skiftede borgmesterposten mellem Venstre og Socialdemokratiet, mens posten i Fakse Kommune skiftede mellem Socialdemokratiet og Borgerlisten, der var brudt ud fra Socialdemokratiet. I Rønnede Kommune havde Venstre borgmesterposten 197098 og igen 200206. Socialdemokratiet havde posten 19982002 og Det Konservative Folkeparti 200607.

I Haslev var Indre Mission fortsat udbredt, men mistede noget af sin indflydelse, i takt med at uddannelsesinstitutioner lukkede. Faxeområdet var ikke i særlig grad præget af vækkelser eller kirkelige retninger.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Skolebyen Haslev ændrede karakter. I 1970 lukkede Haslev Landbrugs og husholdningsskole, og samme år åbnede Haslev Efterskole. I 1987 åbnedes Haslev Idrætshøjskole af KFUM/K.

Haslev Sygehus lukkede i 2003, og Faxe Sygehus mistede akutfunktioner og skadestue, men fik planlagt kirurgi.

Julemærkehjemmet på Lindersvold blev i 1971 overdraget til børneforsorgen og senere overtaget af Den Rejsende Højskole. Institutionen Hylleholt fortsatte som opholdssted for unge kvinder.

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007