Kommunens indbyggertal og dermed skattegrundlaget faldt det meste af perioden. Enkelte almennyttige boliger og flere nye idrætsfaciliteter blev opført. I slutningen af perioden mistede kommunen en stor arbejdsplads med TV-Byens fraflytning.

Administrativ inddeling

Gladsaxe havde siden 1909 været en selvstændig kommune, og det vedblev den med at være efter Kommunalreformen i 1970. Kommunen lå i Københavns Amt, og der skete herefter ingen ændringer af de administrative grænser.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i Gladsaxe Kommune var 74.808 i 1970. Derefter faldt det støt til 60.882 indbyggere i 1990. Frem til 2005 steg tallet igen til 62.007 for derefter at falde en smule og lande på 61.945 i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1976 blev Hareskovbanen omlagt til strækningen Svanemøllen-Ryparken-Farum i stedet for fra Lygten Station til Farum. Året efter blev S-togsdrift indført på strækningen. Gennem 1990’erne og begyndelsen af 2000-tallet blev et cykelrutenet anlagt. I 1996 begyndte en nyindretning af Gladsaxe Trafikplads, der blev afsluttet og indviet året efter.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Gladsaxe Kommune.

.

Det karakteristiske røde DR-logo på toppen af højhuset i TV-Byen blev pillet ned d. 11. juni 2007.

.

1983‑87 blev der opført flere almennyttige boliger i Gladsaxe, bl.a. Ved Branddammen og Vadgårdsparken. 1984‑86 blev sidste etape af Gladsaxe Rådhus bygget. Bagsværd Bymidte blev ombygget 1999‑2000, og foran Bagsværd Station blev den nye plads, År 2000 Pladsen, indviet.

I 1998 tilsluttede Gladsaxe Kommune sig Agenda 21, der i kommunale institutioner og i virksomheder skulle sikre en bæredygtig udvikling og bl.a. øget genanvendelse samt miljøstyring.

I 1971 fik Gladsaxe Idrætspark, Marielyst (senere Gladsaxe Stadion), nye tribuner, så Akademisk Boldklubs hjemmekampe kunne afvikles lokalt. I 1977 kunne Gladsaxe Badets indendørs svømmehal tages i brug. En ny træningshal i Gladsaxe Idrætspark blev indviet i 1997, og i 2002 blev Bagsværd Svømmehal indviet.

2006‑07 flyttede Danmarks Radios hovedsæde væk fra TV-Byen i Gladsaxe, og i stedet opstod området Gyngemose Park.

I perioden ændrede erhvervsfordelingen sig blandt kommunens indbyggere. En større andel arbejdede inden for erhvervsservice fra 1976 til 2006, mens færre end tidligere var ansat inden for industrien (se Tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

Erhard Jakobsen blev i 1974 afløst af Tove Smidth, der var den sjette socialdemokratiske borgmester i rækken siden 1913 og kommunens første kvindelige borgmester. Efter år med stor vækst og højt forbrug under Erhard Jakobsen blev de næste 20 år præget af nulvækst og opbremsning. Kommunen havde i hele perioden kun borgmestre fra Socialdemokratiet.

Ved folketingsvalgene blev Socialdemokratiet i hele perioden det største parti med undtagelse af det såkaldte jordskredsvalg i 1973, hvor Erhard Jakobsens parti Centrum-Demokraterne (CD) blev det største. Det næststørste parti var i 1975 Venstre, i 1977 CD, derefter til og med 1994 Det Konservative Folkeparti med undtagelse af 1981 og 1987, hvor SF blev næststørst. Fra 1998 og perioden ud var Venstre det næststørste parti.

Gladsaxe Kommunes skolevæsen var i denne periode hjemsted for udvikling af nye pædagogiske metoder og undervisningsformer, der kom til at præge udviklingen i hele det danske skolevæsen.

Det private og eksperimenterende gymnasium Det Frie Gymnasium åbnede på Krogshøjvej i 1970 og flyttede nogle år senere til Birkerød. Gladsaxe Gymnasium fik mere plads, da den nye Buddinge Skole blev indviet på Kildebakkegårds Allé i 1980. Søborg Gymnasium lukkede 1987‑88.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007