Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Greve Kommune.

.
Luftfoto af byggeriet af boligområderne Tjurgården og Tejstgården i Hundige omkring 1979‑80. Til højre ses etagebyggeriet Gersagerparken. Den store flade bygning nederst th. er Gersagerskolen, den nuværende Arenaskolen.
.

Området gennemgik en kraftig udvikling med etablering af nye boligkvarterer, erhvervsområder, motorvej og S-tog. Indbyggertallet blev mere end fordoblet i perioden.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev Greve-Kildebrønde, Tune og den nordlige halvdel af Karlslunde-Karlstrup Sognekommuner sammenlagt til Greve Kommune, der blev placeret i Roskilde Amt. I 1974 overgik det lille hjørne af den tidligere Reerslev-Vindinge Sognekommune syd for Taastrup, som nu lå i Høje-Taastrup Kommune, til Greve Kommune, der dermed opnåede den nuværende afgrænsning.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Der var en kraftig befolkningstilvækst i årene efter 1970, især i perioden mellem 1970 og 1980, hvor befolkningstallet steg fra 21.688 til 40.683. Mange af de nye indbyggere var børnefamilier, og en tredjedel af indbyggerne i kommunen op gennem 1970’erne var under 14 år. Fra omkring 1980 faldt væksten noget, og frem til 2005 voksede befolkningen til 47.671.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Planen med udstykningen af Køge Bugt-kommunerne var, at de nye byer i området skulle være forstæder til København, som på det tidspunkt havde alvorlig boligmangel. Det var hensigten, at S-toget skulle spille en central rolle med hensyn til transporten af de pendlere, der fortsat arbejdede i København. Anlæggelsen af S-toget blev dog forsinket, og i en årrække var det fortsat Gammel Køge Landevej og landevejen ved landsbyerne, der fungerede som indbyggernes forbindelse til hovedstaden. I 1972 åbnede den i første omgang sekssporede Køge Bugt Motorvejen, der siden har været en af Danmarks mest trafikerede vejstrækninger. I 1976 nåede S-toget til Greve Kommune, og stationerne åbnede i de følgende år i takt med, at banen blev ført mod Køge: hhv. Hundige i 1976, Greve Strand i 1979 og Karlslunde i 1979.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Skønt byggeriet af enfamilieshuse fortsatte op gennem 1970’erne, var det især de store byggeprojekter, der kom til at præge årtiet. I den sydlige del af kommunen byggedes store parcelhuskvarterer med ensartede huse som Åsager i Karlslunde. I midten af kommunen blev der især bygget rækkehuse og lavere etageejendomme, fx Greve Strandby. I den nordlige ende af kommunen, i området omkring Hundige Station, byggede man store almene projekter som Gersagerparken fra 1972 og Askerød fra 1975. Byggerierne var alle en del af Køge Bugt-planen; området blev omhyggeligt planlagt med stisystemer, centerveje samt handels- og stationscentre. Det største af disse centre, Hundige Storcenter (fra 2009 med navnet WAVES), åbnede i 1974.

Samtidig med boligerne blev der også bygget nye skoler og børnehaver til de mange tilflyttere. Greve Gymnasium blev etableret i 1972 og fik egen bygning i 1974. I perioden opførtes desuden atletikstadioner, sportshaller, kunstgræsbaner mv. Kronen på værket var Greve Svømmehal fra 1978, som dengang var Nordeuropas største svømmehal.

Erhvervslivet udviklede sig gennem perioden mod større enheder. Mange virksomheder voksede ud af de små forhold i Håndværkerbyen og fandt nye, større domiciler i industrikvartererne langs motorvejen. Samtidig tiltrak kommunen også en lang række forskellige logistikvirksomheder, og gennem perioden blev denne branche styrket betydeligt.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007