Dansk F-16-fly ud for Gedser Odde. I baggrunden ses Marinestation Gedser og radartårnet, der blev revet ned i 2007. Foto fra 1980.

.

Befolkningstallet i kommunen var faldende i perioden. Farøbroen åbnede for trafik i 1985. Erhvervslivet domineredes af små og mellemstore virksomheder, mens turismen blev et vigtigt erhverv, bl.a. med det store sommerhusområde ved Marielyst.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev områdets 36 kommuner skåret ned til seks: Sakskøbing, Nysted, Nørre Alslev, Stubbekøbing, Sydfalster og Nykøbing Falster Kommuner. De blev alle placeret i Storstrøms Amt. I 1971 blev Nykøbing Falster Kommune kendeligt udvidet i nord og syd på hhv. Nørre Alslev og Sydfalster Kommuners bekostning.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Indbyggertallet i kommuneområdet stagnerede og faldt samlet set fra 65.179 i 1970 til 63.533 i 2005. Fraflytningen fra landsbyerne til nogle af de større byer i området fortsatte. Sakskøbing voksede fra 4.102 i 1970 til 4.804 i 2007, Nørre Alslev fra 1.338 i 1970 til 2.358 i 2007, mens Stubbekøbing voksede svagt fra 2.031 i 1970 til 2.323 i 2007. Til gengæld faldt indbyggertallet i Nykøbing F fra 20.059 i 1970 til 16.535 i 2007. Også i landsbyerne og de mindre bysamfund var befolkningstallet faldende.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Efter Tysklands genforening i 1990 blev færgeruten Gedser-Travemünde nedlagt, og en ny etableret mellem Gedser og Rostock. Sydmotorvejen over Farøbroen fra Sjælland til Ønslev på Falster blev åbnet i 1985. Den næste etape blev åbnet i 1988 som en tosporet motortrafikvej til Sakskøbing via Guldborgsundtunnelen. Efter indvielsen af Farøbroen blev færgesejladsen mellem Stubbekøbing og Bogø indskrænket til sommer- og turistsejlads. I 2007 blev motortrafikvejen mellem Ønslev og Sakskøbing erstattet af en motorvej. Fra 1990’erne blev Falster og Østlolland bundet sammen med det omgivende ind- og udland af en række nationale og internationale cykelruter. Desuden blev der anlagt interne cykelruter på Lolland-Falster, fx Sundruten på begge sider af Guldborg Sund.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Parcelhuskvartererne omkring områdets større byer voksede, mens en del huse i de mindre byer og landsbyer kom til at stå tomme. Andelen af tomme enfamilieshuse i området steg i perioden med mere end 3 % frem til 2007. Fritids- og turismebranchen var i vækst med sommerhusområdet Marielyst på Sydfalster i fokus. I 2005 åbnede et landsplandirektiv for sommerhuse i seks nye sommerhusområder med plads til i alt knap 750 nye sommerhuse ved Nysted og Stubbekøbing og i fire områder ved Marielyst.

Næsten 75 % af alle private jobs fandtes i små og mellemstore virksomheder inden for handel og erhvervsservice mv. De større virksomheder var i 2007 industrier som HARDI International i Nørre Alslev, Sukkerfabrikken (i dag: Nordic Sugar A/S) og NobelsTobaksfabrik i Nykøbing F samt Raaco i Toreby på Østlolland med tilsammen omkring 700 ansatte (se s. 272, 316-317)). Der var desuden en del arbejdspladser inden for bygge- og anlægssektoren og transportområdet. Da Sakskøbing Sygehus blev nedlagt i 1984, mistede byen 100 arbejdspladser. Danisco centraliserede i 1991 sukkerproduktionen i Nykøbing F og lukkede fabrikken i Sakskøbing, som i roesæsonen havde op mod 400 ansatte. I Nørre Alslev blev der anlagt flere nye boligområder, et nyt forretningsområde og et industriområde.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

I den tidligere Nykøbing Falster Kommune besad Socialdemokratiet borgmesterposten frem til 1990, hvorefter posten overgik til en lokalliste. I Nysted og Stubbekøbing skiftede borgmesterposten mellem Socialdemokratiet og Venstre, mens Socialdemokratiet havde ledelsen i Sakskøbing i hele perioden. Nørre Alslev havde borgmestre fra Venstre. I den tidligere Sydfalster Kommune havde Venstre borgmesterposten frem til 1990, hvor den blev overtaget af Det Konservative Folkeparti.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse og sociale forhold

Inden for det nuværende kommuneområde opstod en række efterskoler med forskellige målsætninger. Nysted Efterskole åbnede i 1977 som et alternativ til folkeskolen for unge med behov for praktisk læring. Gunslevholm Idrætsefterskole åbnede i 1983 på Nordfalster, og Stubbekøbing Efterskole har siden 1999 fungeret som en specialskole til elever med forskellige udfordringer, også fysiske handicaps. Pensionist- Højskolen i Marielyst (i dag: Højskolen Marielyst) blev oprettet i 1971 i et tidligere badehotel.

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Guldborgsund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007