Igennem perioden blev både jernbanestationer og færgeruter lukket, mens det gik frem for vejtrafikken, da Østjyske Motorvej blev ført igennem kommunen. Flere af de ældre industrier fra midten af 1900-tallet ekspanderede, mens andre blev opkøbt. Befolkningstallet steg betragteligt, i særdeleshed omkring de større byer.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 gik det nuværende kommuneareal fra at være fordelt på 21 sognekommuner til at være langt overvejende fordelt på tre kommuner: Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde Kommuner. Derudover lå beskedne småområder i Jelling, Give og Nørre-Snede Kommuner. Hele området lå nu i Vejle Amt. I 1971 skete en mindre gensidig områdeudveksling mellem Hedensted og Tørring-Uldum Kommune, og Hedensted afstod samtidig et mindre stykke til Juelsminde Kommune. I 1972 tilgik det lille stykke sydvest for Tørring af Give Kommune Tørring-Uldum Kommune, og et mindre område ved Uldum af Tørring-Uldum tilgik Hedensted Kommune. I år 2000 og 2002 afstod hhv. Jelling Kommune og Nørre-Snede Kommune de småområder, de havde i det nuværende kommuneareal.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet steg markant fra 34.893 i 1970 til 43.600 i 2005, men udviklede sig forskelligt i de tre daværende kommuner. Hedensted Kommune havde langt den største vækst fra 10.995 til 17.190, mest udtalt i perioden 1974‑78, hvor fremgangen var på 1.160. Tørring-Uldum Kommune gik fra 10.384 til 12.650, og Juelsminde Kommune fra 14.421 til 15.742. Her koncentrerede væksten sig i sognene Klakring, Juelsminde, Nebsager og Glud, mens størstedelen af de øvrige sogne var ude for en vis affolkning.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Togdriften fik mindre betydning, da Daugård Station blev nedlagt i 1970, mens stationerne i Hedensted og Løsning blev nedlagt i 1974. Fra 2006 kom der dog igen togstop i Hedensted, og den nye station i byens centrum åbnede d. 7. januar. Vejnettet fik i 1990 en markant forbedring med indvielsen af en strækning af Østjyske Motorvej E45 mellem Vejle og Horsens. Færgeruten Juelsminde-Kalundborg kom efter 1960’ernes succes ud for en længere nedgangsperiode, hvor der fra 1985 kun var en enkelt fragtfærge i drift. Passagertrafikken genopstod i 1990 med to Superflexfærger fra Mercandia-rederiet, men blev endegyldigt indstillet ved udgangen af 1996.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Fabrikken Daka Denmark A/S i Løsning har gennem en stor del af 1900-tallet forarbejdet animalske rester fra landbrug og slagterier til kød- og benmel. Lugtgener fra produktionen har gennem årene været et kendt fænomen for borgere i og omkring Løsning såvel som for forbipasserende bilister på motorvejen, der hurtigt fik rullet vinduerne op, når man nærmede sig fabrikken. Foto fra år 2000.

.

Igennem perioden voksede byerne Hedensted og Løsning tættere på hinanden, indtil de ved slutningen af perioden udgjorde et samlet byområde med nye boliger og et stort centerområde. En lignende udvikling havde allerede fundet sted i Tørring-Uldum Kommune, hvor Tørring By og Stationsby i 1970 udgjorde én samlet bebyggelse. I Juelsminde Kommune var væksten koncentreret omkring Glud, Hornsyld og Juelsminde.

Antallet af beskæftigede i det traditionelle landbrug gik tilbage, og overgangen fra landbrug til industri gjorde sig for alvor gældende. I Hedensted Kommune var der i 1990 omkring 30 % beskæftiget i industrien, mens det på landsplan var omkring 18 %. Der var dog fortsat virksomheder, som på forskellig vis profiterede på landbruget. Daka a.m.b.a. (i dag: Daka Denmark A/S) i Løsning modtog fortsat kødaffald fra slagterier og var igennem perioden en af områdets store arbejdspladser, og i 1996 etableredes Barritskov Grøntsagshave, der i 1999 blev til Aarstiderne A/S.

Blandt de større virksomheder var Brdr. Michaelsen i Hedensted, der i 1974 blev overtaget af BM Control. I 1971 etablerede Faxe Bryggeri en afdeling i byen, og i 1990 overtog Glud & Marstrand A/S Hüttel Emballage, der ejede Jydsk Dunkefabrik. Elektronikvirksomheden TRIAX i Hornsyld beskæftigede i 2001 omkring 470 personer. Schrøder-Plast i Juelsminde var en anden ekspanderende virksomhed, og inden for handel voksede Hornsyld Købmandsgård. Væksten i de større byer samt den øgede pendling og mobilitet i befolkningen betød, at mange virksomheder og butikker i de mindre byer flyttede eller lukkede, som fx i Ølsted, hvor købmanden, byens sidste forretning, lukkede i 2002.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Ved begyndelsen af perioden dominerede Venstre lokalpolitisk i både Juelsminde og Tørring-Uldum Kommuner. Dette fortsatte indtil begyndelsen af 1980’erne, hvor Tørring-Uldum Kommunes borgmester blev valgt fra en lokalliste og sad frem til 1991, mens Juelsminde Kommunes borgmester frem til 2001 kom fra Det Konservative Folkeparti. I Hedensted Kommune vekslede borgmesterposten mellem Det Konservative Folkeparti og Venstre frem til valget i 1997, hvor der kom en socialdemokratisk borgmester.

Ved folketingsvalgene fik Venstre og Socialdemokratiet flest stemmer. Der var også en vis tilslutning til Kristeligt Folkeparti, der fik flere stemmer i kommunen end landsgennemsnittet, og det samme gjorde sig fra folketingsvalget i 1998 gældende for tilslutningen til Dansk Folkeparti.

Uddannelse og sociale forhold

I 1977 blev Juelsminde Kysthospital købt af Tvind-skolerne, men i 2005 blev det revet ned for at give plads for luksuslejligheder. Foto fra 1995.

.

Behovet for ungdomsuddannelser steg, og i 1979 begyndte Tørring Amtsgymnasium (i dag: Tørring Gymnasium) undervisningen. Fra begyndelsen af 1980’erne kom der stadig nye tilbud inden for special-, fri- og efterskoler. Statsungdomshjemmet Bråskovgård blev nedlagt i 1981 og erstattet af en efterskole, hvor værksteder, gartneri og landbrug indgik i undervisningen. I det nærliggende Urlev begyndte døvehøjskolen Castberggård sin virksomhed i 1986 og indviede fire år senere et stort kursus- og idrætscenter. Epilepsiplejehjemmet i Vrigsted dannede fra 1997 rammerne om Vrigsted Efterskole, og også andre af sundhedssektorens institutioner skiftede funktion; fx købte Tvindskolerne i 1977 det tidligere kysthospital ved Juelsminde, og i 1986 blev Hornsyld Sygehus omdannet til amtspsykiatrisk plejehjem. Fra 2002 blev det nedrevet, og Sønderparken Center for Socialpsykiatri opført.

Mere om politik, religion, uddannelse og sociale forhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007