Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Holstebro Kommune.

.

Der blev bygget parcelhuse i byerne, og flere steder i landområderne kom der sommerhusområder. Vækst i turisme og en udbygning af institutionerne bidrog til en større servicesektor. Beskæftigelsen i landbruget faldt kraftigt, men i en stor del af området spillede især kvægavl en vigtig rolle.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 sammenlagdes områdets 19 kommuner til tre kommuner: Ulfborg-Vemb, Vinderup og Holstebro. Et mindre område af Struer Kommune overgik i 1972 til Holstebro. Indtil Strukturreformen i 2007 lå hele området fortsat i Ringkøbing Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I hele det nuværende kommuneområde steg befolkningstallet fra 47.813 i 1970 til 56.204 i 2005. Stigningen var dog meget ujævnt fordelt, idet indbyggertallet i de tidligere Vinderup og Ulfborg-Vemb Kommuner kun voksede beskedent, mens den tidligere Holstebro Kommune – og først og fremmest selve byen – stod for langt den største del af væksten.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I perioden blev der bygget nye parcelhusområder i byerne, og flere steder i landområderne voksede store sommerhusområder frem, fx ved Husby.

Over hele kommunen foregik der en markant ændring i sammensætningen af arbejdsstyrken i de sidste årtier af 1900-tallet. Beskæftigelsen inden for de primære erhverv faldt fra 16,5 % til 5,9 % fra 1976 til 2006, mens den samlede servicesektor voksede fra 47,7 % til 61,5 % (se tabel). Udviklingen afspejler den stærke institutionelle udbygning efter 1970, men væksten i regionens turisme spillede også en rolle. Til trods for den store nedgang i antallet af medarbejdere inden for landbrugssektoren blev det nuværende kommuneområde ved med at have et omfattende animalsk landbrug, især kvægavl.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

I løbet af perioden dominerede Socialdemokratiet i den daværende Holstebro Kommune, hvor partiet besad borgmesterposten 1970‑90 og 1994‑2002; i 1990‑94 og 2002‑2007 havde Venstre borgmesterposten, og i den sidste periode var Arne Lægaard borgmester. Han fortsatte som borgmester i den nye kommune efter Strukturreformen i 2007. I de daværende kommuner Vinderup og Ulfborg-Vemb var Venstre begge steder det dominerende parti, bortset fra Ulfborg-Vemb i årene 1970‑84, hvor Termann Nordsmark fra Lokallisten var borgmester.

I 1972 flyttede Den Rejsende Højskole sit hovedkvarter fra Fanø til gården Tvind sydvest for Ulfborg og oprettede bl.a. Det Nødvendige Seminarium. I 2004 åbnede efterskolen OrkesterEfterskolen i Holstebro, der som den eneste i Danmark tager udgangspunkt i undervisning i klassisk musik.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007