Pølsefabrikken på Langelands Andels-Svineslagteri i Rudkøbing i 1975. Efter lukningen af slagteriet i 1983 førte nogle medarbejdere pølseproduktionen videre under navnet Ø Pølser, men det var først efter Stryhn’s overtagelse i 1995 og reklamekampagner, at lange lænderpølserne blev landskendte »på knækket«.
.

En del af øens produktionsvirksomheder lukkede i perioden, og stadig flere pendlede til arbejdspladser uden for kommunen. Den nemme adgang til øen betød, at den blev attraktiv som feriemål, og der blev anlagt flere store sommerhusområder og satset på turisme.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 skete der i det nuværende kommuneområde alene navnemæssige ændringer, da de tre sognekommuner blev til kommuner. Der skete ingen ændringer i grænsedragningen i perioden, og kommunerne lå fortsat i Svendborg Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Det faldende befolkningstal fortsatte fra 1970 og frem til 2007, og mens der havde været næsten 17.000 indbyggere ved periodens begyndelse, var dette tal ved periodens slutning faldet til lige under 14.000.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Med Storebæltsbroens åbning i sommeren 1998 indstilledes færgeruten Lohals-Korsør i 1999. Samme år førte EU’s forbud mod toldfrit salg på færger til lukningen af færgeruten Bagenkop-Kiel.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I 1980’erne etablerede flere produktionsvirksomheder sig på Langeland. Ø Pølser A/S (i dag ejet af Stryhns) blev etableret i Simmerbølle, og i 1983 åbnede fødevareproducenten Daloon en fabrik i Rudkøbing. I slutningen af 1990’erne overtog NEG Micon A/S den lokale virksomhed Alustål A/S, og virksomheden LM Glasfiber A/S etablerede sig i det tidligere Bianca Yacht-bådsværft på havnen i Rudkøbing. Det var også i Rudkøbing, at vindmølleselskabet Vestas åbnede en produktion af tårne i 2004. Tendensen var dog på dette tidspunkt, at mange produktionsvirksomheder flyttede fra øen eller blev nedlagt, fx blev Langelands Andels Svineslagteri nedlagt i begyndelsen af 1980’erne, og efter år 2000 flyttede store produktionsvirksomheder som Daloon A/S og Hudevad Radiatorfabrik A/S i 2005 og NASSAU Door A/S i 2007, og en stigende del af befolkningen pendlede til Fyn.

Sommerhusene begyndte for alvor at blive en del af det langelandske landskab med store sommerhusområder ved bl.a. Ristinge og Hou, og turisme var ved periodens slutning et af kommunens vigtigste erhverv.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

I Tranekær Kommune og i Sydlangeland Kommune sad Venstre solidt på borgmesterposten igennem perioden, mens Socialdemokratiet dominerede i Rudkøbing.

Mere om politik i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007