Farstrup Møbler fik i 1960’erne og 1970’erne succes med stolen Farstrup 211, der er ved at blive samlet på dette billede fra 1976. Virksomheden var begyndt som savværk i 1910, men det blev produktionen af stole, som gik i gang i 1918, der kom til at sætte virksomheden på landkortet.
.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Nordfyns Kommune.

.

Med den øgede biltrafik og forbedrede veje blev pendling til Odense i stigende grad en mulighed, og områderne tættest på Odense oplevede derfor størst befolkningsvækst. Frem for skibstrafik og jernbaner var det motorvejen, der blev forudsætning for industri, og nye virksomheder kom til omkring Søndersø. Ved havnen i Bogense blev der i stedet satset på turismen.

Administrativ inddeling

De tre kommuner, der langt overvejende dækkede det nuværende kommuneområde, Bogense, Otterup og Søndersø, undgik pga. den tidligere sammenlægning ændringer ved Kommunalreformen i 1970, ud over at de nu blev placeret i Fyns Amt, hvor de før lå i Odense Amt. I 1972 skete en mindre jordafståelse fra Bogense Kommune til Søndersø Kommune ved Uggerslev, mens Søndersø samme år afstod et hjørne i vest til Ejby Kommune. I 1974 blev det tidligere hjørne af Allese-Næsbyhoved Broby Sognekommune, der lå vest for Beldringe Lufthavn, og som nu lå i Odense Kommune, tillagt Otterup Kommune. Der skete ikke yderligere ændringer før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var der 26.345 indbyggere i det område, der i dag er dækket af Nordfyns Kommune. Efter et faldende befolkningstal igennem 1980’erne og 1990’erne steg befolkningstallet igen og var i 2005 på 28.655. Væksten skyldtes først og fremmest nærheden til Odense, hvorfra der kom en del tilflyttere til bl.a. Otterup og Morud pga. skatteforskellene. Efter Kommunalreformen i 1970 fik Søndersø og Otterup centrale funktioner, og begge byer fordoblede deres indbyggertal. Bogense oplevede derimod mere begrænset vækst. Ved periodens slutning var Otterup langt den største by med 4.700 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Den øgede biltrafik krævede omfartsveje, og der blev anlagt en vej vest om Otterup og en vej syd om Søndersø. Med Storebæltsforbindelsens åbning i 1998 ophørte flyvninger Odense-København, og Beldringe Lufthavn (fra 2013: Hans Christian Andersen Airport) blev overtaget af Bogense, Otterup, Søndersø, Odense og Munkebo Kommuner og Fyns Amt. I 2007 blev landingsbanen forlænget, og internationale flyruter etableret.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Mange af de ældre landbrug blev nedlagt eller sammenlagt igennem perioden. De tilbageværende brug blev større og mere specialiserede inden for især planteavl med korn og løg samt husdyrbrug med kvæg, fjerkræ, mink og særligt svineproduktion. Otterup og Søndersø voksede begge betydeligt med især nye parcelhuskvarterer. I Søndersø Kommune, som også nød godt af nærheden til Fynske Motorvej, blev der udlagt et stort område til offentlig virksomhed samt omfattende industrikvarterer. Industrien havde fremgang med ældre virksomheder som Haarslev Industries og Farstrup Møbler (i dag: Farstrup Furniture) og nye virksomheder som KiMs fabrik fra 1971.

I Bogense stagnerede industrien. Ældre virksomheder som Fiona Maskinfabrik eksisterede stadig, men den eneste større virksomhed i fremgang var Bogense Plast, etableret i 1979. Bogense Havn mistede efterhånden sin betydning som erhvervshavn, og i 1986 blev der anlagt en lystbådehavn, og der blev satset på turisme.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

I Bogense Kommune overtog Socialdemokratiet borgmesterposten i 1974 fra Radikale Venstre, og partiet havde posten frem til 1990 og igen fra 1998, afbrudt af to konservative borgmesterperioder. I Otterup Kommune vekslede posten mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti på nær i årene 1986‑90, hvor Socialdemokratiet havde posten. I Søndersø Kommune sad Venstre på borgmesterposten frem til 1998, hvor den blev overtaget af Socialdemokratiet.

Mere om politik i kommunen

Social- og sundhedsforhold

Med Bistandsloven fra 1976 som kerne blev socialforvaltningen udbygget i kommunernes hovedbyer Bogense, Otterup og Søndersø. Sygehusfunktionerne flyttede efterhånden fra Bogense Sygehus, og fra 1990 var der kun behandling af medicinske patienter. I 2002 lukkede sygehuset.

Mere om skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007