Da Den Nordjyske Motorvej, der er en del af E45, blev anlagt, blev den ført vest om Støvring. Anlæggelsen krævede et omfattende projekteringsarbejde, hvilket fremgår af dette foto fra 1990. Strækningen blev færdig i 1992.
.

Tendensen til, at befolkningstallet faldt på landet, mens der var kraftig vækst i byerne, fortsatte i perioden. Industri og service, infrastruktur og nærheden til Aalborg bidrog til byernes vækst.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev det nuværende kommuneareals 14 kommuner lagt sammen til tre: Skørping, Nørager og Støvring. De tre kommuner kom alle til at ligge i Nordjyllands Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Væksten i den nuværende Rebild Kommune var størst i byerne i perioden fra 1970 til 2007, mens landsognene oplevede befolkningsnedgang.

Den daværende Støvring Kommune fik mange tilflyttere i perioden, ikke mindst pga. nærheden til Aalborg, og den voksede fra 8.857 indbyggere i 1971 til 13.083 i 2006. Den var i 1970’-erne den kommune i Nordjyllands Amt, som havde den største vækst i antallet af boliger. Skørping Kommune voksede fra 8.399 indbyggere i 1971 til 9.799 i 2006. Også Bælum og Terndrup voksede, og Terndrup blev kommunal administrationsby.

Den daværende Nørager Kommune havde 5.622 indbyggere i 1971, og tallet faldt en smule til 5.564 i 2006. Haverslevs nærhed til motorvejen betød, at byen fik et stort erhvervsområde, mens hovedbyen Nørager havde betydelig vækst i parcelhusbyggeriet i 1960’erne og 1970’erne.

I 2007 havde Rebild Kommune 28.633 indbyggere; den rummede 13 byer og 38 landsbyer. Støvring blev hovedby, mens Bælum, Haverslev, Nørager, Skørping, Suldrup, Terndrup og Øster Hornum blev vækstbyer med arealer til både bolig og erhverv. Blenstrup, Ravnkilde, Rebild, Rørbæk og Sørup blev service- og bosætningsbyer med mulighed for nybyggeri.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Kommunens placering nord for det østjyske bybånd mellem Randers og Kolding samt åbningen af motorvej E45 i 1992 gav gode forbindelser til regionscenteret i Aalborg og det øvrige land. I 2003 blev Støvring igen stationsby, nu som en del af Aalborg Nærbane. Togdriften var blevet indstillet i 1974, og stationsbygningen revet ned i 1982. Nørager Station lukkede i 1966. Skørping Station overlevede som en del af DSB’s hovedlinje til Aalborg. I 2003 blev den en del af Aalborg Nærbane som endestation på ruten.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv 

Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Rebild Kommune.

.

Kvindelige arbejdere i gang med at rense kyllinger på Støvring Fjerkræslagteri. Slagteriet lukkede i ca. 1990. Foto fra kort tid før lukning.

.

I perioden fra 1976 til 2006 skete der en betydelig ændring i erhvervsfordelingen. Andelen af beskæftigede inden for de primære erhverv var faldet fra 27 % til ca. 8 %. I samme periode var andelen af beskæftigede inden for service steget fra ca. 41 % til ca. 60 %.

Specialisering og landbrugskrise fik stor indflydelse på egnens landbrug. Støvring havde i 1971 804 landbrug med alsidig produktion. I 1999 var der 324 bedrifter, som hovedsagelig producerede mælk eller svin. I 1990’erne kom flere fritids- og hobbybrug til, som gav liv til landdistrikterne, mens de store brug holdt gang i produktionen. Det samlede landbrugsareal udgjorde i 2013 48.100 ha, hvoraf 42 % blev udnyttet til kvæg- og grovfoderproduktion, 24 % til svinebedrifter, 31 % til planteavl og 3 % til andet.

De større byer fik industri- og erhvervskvarterer, mest i Støvring ved motorvejen, men også i Haverslev, Nørager og Skørping. Støvring Kommune forsøgte sig i 1970’erne med større turistprojekter, bl.a. en ferieby ved Hornum Sø samt et hotel- og kongreskompleks, men projekterne strandede pga. lodsejerprotester og manglende finansiering.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Nørager Kommune var fra 1970 til 1998 ledet af Venstre, dernæst af Det Konservative Folkeparti. I Skørping Kommune havde Venstre borgmesterposten i perioderne 1970-74 og 1978-82. Derimellem var borgmesteren konservativ og fra 1982 socialdemokrat.

Støvring Kommune havde en Venstreborgmester i perioden, bortset fra 1990-98, hvor Socialdemokratiet havde posten. Venstres Anny Winther blev borgmester i 1998 og fortsatte i årene 2007-13 i spidsen for Rebild Kommune.

1970’ernes nye kommuner udvidede og byggede nye skoler, men efter årtusindskiftet måtte mange skoler lukkes. Flere af dem blev i stedet friskoler, bl.a. Hellum og Aarestrup.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Historie i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007