Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Sorø Kommune.

.

Befolkningsudviklingen stagnerede efter 1970, men en ny vækst begyndte. I løbet af perioden opstod nye boligkvarterer og erhvervsområder. Den sidste del af Vestmotorvejen åbnede i 1993.

Administrativ inddeling

Fra at være fordelt på 12 kommuner blev området efter Kommunalreformen i 1970 langt overvejende fordelt på tre kommuner: Dianalund, Stenlille og Sorø. Et lille hjørne af Fuglebjerg Kommune tilgik Sorø Kommune i 1976. Alle kommuner lå i Vestsjællands Amt. Der skete ikke yderligere ændringer før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Efter 1970 stagnerede befolkningstallet i området. Omkring 1990 begyndte en vækst, og i 2005 var indbyggertallet steget til 28.336. I områdets større byer, Sorø, Dianalund og Frederiksberg, steg befolkningstallet langsomt, og det var primært i områderne uden for disse byer, at væksten fandt sted.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Biltrafikken gennem Sorø blev i 1993 aflastet, da den sidste del af Vestmotorvejen mellem Ringsted og Slagelse blev indviet. Den gamle hovedlandevej var fortsat vigtig for nærtrafikken. I Pedersborg blev der i 1974 opført et nyt vandtårn til supplement af Sorøs kommunale vandværk. De større og mindre bysamfund i området havde private vandværker. Et naturgaslager for DONG blev etableret ved Stenlille i 1994, og fra 1995 forsynede en nyanlagt kraft-varme-central i Sorø området med naturgas.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

1970’erne og 1980’erne var lig med byggeboom og opbrudstider. Ved byerne opstod nye boligområder, fx ved Katrinelyst vest for Pedersborg, syd og vest for det oprindelige Frederiksberg, flere steder i Stenlille og Dianalund samt i Fjenneslev. Nord for motorvejen blev der anlagt et industrikvarter, og Sorøs bymidte blev i løbet af 1970’erne tømt for industri. Cateringfirmaet Sorø Hørkram (i dag: Hørkram Foodservice A/S) begyndte som en mindre købmandsforretning i 1960. Efterhånden voksede den til en grossistvirksomhed, og i slutningen af 1970’erne flyttede virksomheden fra Frederiksberg til industrikvarteret. Det samme gjorde Sorø Stolefabrik i 1986. I 1976 ophørte slagterivirksomheden på Sorøegnens Andelssvineslagteri, og Dansk Trækulsindustri i Slaglille ophørte i 1978.

Den traditionsrige teglproduktion ved Orebo stoppede, da Orebo Teglværk gik konkurs i år 2000. Produktionen blev genoptaget i 2002, men lukkede endeligt i 2005.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007